Vil du jobbe for et tryggere samfunn? Skafor søker to prosjektmedarbeidere til nytt prosjekt

Tre personer samarbeider

Med prosjekt "Livsviktig" vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Gjensidigestiftelsen og Skadeforebyggende forum samarbeide for å styrke brannsikkerheten til risikoutsatte grupper. Skafor skal ansette to personer som nasjonale pådrivere for prosjektet.

Risikoutsatte grupper er overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall

Med risikoutsatte grupper menes blant annet eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykiske helseproblemer. «Livsviktig» er en nasjonal satsning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet som skal bidra til bedre brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper. Satsningen består av flere delprosjekter og støttes med midler fra Gjensidigestiftelsen.
Skadeforebyggende forum (Skafor) har fått ansvar for et delprosjekt og skal ansette to personer i fulltidsstillinger som nasjonale pådrivere for prosjektet.

 

Nasjonale pådrivere for økt brannsikkerhet

Våre «nasjonale pådrivere» skal bidra til å styrke  samarbeidet mellom det lokale brannvesenet og kommunens helse- og omsorgssektor. De nasjonale pådriverne skal:

• formidle kunnskap om risikofaktorer og forebygging
• motivere til økt samarbeid mellom brannvesenet og helse og omsorg i kommunene
• bygge nettverk, arrangere konferanser og bidra til å etablere lokale møtearenaer
• identifisere gode eksempler og spre disse til andre kommuner
• samle erfaringer og gode løsninger som kan brukes videre

Vi søker to personer som kan bidra til økt samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner

Til stillingene som nasjonale pådrivere søker vi to fagpersoner.

  • En person med helsefaglig bakgrunn og relevant utdanning innen helsefag. Erfaring fra hjemmebaserte tjenester, herunder rus og/eller psykisk helse, er en fordel.
  • En person med brannfaglig bakgrunn og relevant utdanning innen brannfag, brannteknikk og/eller brannforebyggende arbeid. Erfaring fra forebyggende arbeid i brann- og redningsvesen er en fordel.
Vi søker kandidater som er:
  • åpne, utadvendte og interessert i å bygge samarbeidsrelasjoner 
  • samarbeidsorienterte lagspillere med evne til å arbeide selvstendig   
  • strukturerte med god rolle- og helhetsforståelse innenfor prosjektets rammer
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning. Erfaring fra prosjektarbeid, fra formidling og kommunikasjon og bruk av sosiale medier vil også bli vektlagt.
 

Samarbeid med kommuner over hele landet

Som nasjonal pådriver vil du ha en variert arbeidshverdag og ha kontakt med kommuner over hele landet. Du må trives med møte- og reisevirksomhet. Stillingen krever at du er samarbeidsorientert og kan arbeide både selvstendig og i team, har gode sosiale egenskaper og er praktisk og leveringsdyktig.

Mer om stillingen

Du vil ha kontorsted hos Skafor, sentralt i Oslo, nær Solli plass. Stillingene rapporterer til Skafor men vil også ha kontakt med representanter fra DSB og Helsedirektoratet som skal følge og støtte prosjektet.

Stillingene lønnes etter avtale og er i utgangspunktet 100 % stillinger i en prosjektperiode på tre år. Arbeidstiden er fleksibel.
 
Send søknad på maks to sider til post@skafor.org der du forteller hvem du er og hvorfor du er en aktuell kandidat, vedlegg CV (gjerne med bilde), på maks to sider.
Søknadsfrist 24. mai.


For spørsmål om stillingen kontakt: Eva.Vaagland@skafor.org, mobil 93 03 93 12.

HER  kan du laste ned utlysningen som pdf.
 
 
Bildetekst: Vestfold interkommunale brannvesen samarbeider med Færder kommune om brannsikkerhet. På bildet ser du Rune Huse, Trine Øyen og Øyvind Bang 
(foto: DSB).
 

Mer om prosjektet

Livsviktig er en kampanje og en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skal bidra til å forebygge brann hos risikoutsatte grupper. Satsningen støttes med midler fra Gjensidigestiftelsen og gjennomføres i samarbeid med Skafor.