Nye medarbeidere på plass

Vi ønsker Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven velkomne til Skafor, og er glade for å kunne jobbe mer med brannforebygging for dem som trenger det mest. Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblem er sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken.

Livsviktig forebygging

De nye prosjektstillingene i Skafor er en del av større satsning og et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet. Den nasjonale satsningen «Livsviktig» skal fremme samarbeid mellom det lokale brann- og redningsvesenet og kommunens helse- og omsorgstjenester, for å styrke brannforebyggingen hos risikoutsatte grupper.

Ava og Anja Kristin vil fungere som nasjonale pådrivere, gi støtte og veiledning og motivere til samarbeid og innsats. De vil samarbeide med kommuner og brannvesen over hele landet.

DSB og Helsedirektoratet har utviklet e-læringsfilmer og informasjonsmateriell om som skal stimulere til samarbeid. På  www.dsb.no/livsviktig finner du mer informasjon om satsningen og lenke til e-læringsfilmene.

Forpliktende samarbeid

Omtrent halvparten av de som omkommer i brann mottar tjenester i hjemmet. Ett av målene til prosjektet er å få på plass forpliktende samarbeidsavtaler mellom det lokale brann- og redningsvesenet og kommunens helse- og omsorgstjeneste for å sikre systematisk samarbeid over tid. Her vil Skafors erfaringer fra arbeidet med Trygge lokalsamfunn komme godt med.

Trygge lokalsamfunn som modell bygger på politisk og administrativ forankring, tverrsektorielt samarbeid, lokal medvirkning og bærekraftige, langsiktige tiltak. Brannforebygging har alltid vært en viktig del av det lokale Trygge lokalsamfunn-arbeidet, nå får vi mulighet til å styrke og utvikle det brannforebyggende arbeidet, og samtidig arbeide for at flere kommuner ser mulighetene og fordelene med tverrsektorielt samarbeid.

Ta gjerne kontakt med våre nye medarbeidere, nasjonale pådrivere for samarbeid om brannforebygging; ava.sadeghi@skafor.org  og anja.kristin.kleiven@skafor.org