Klepp kommune re-sertifisert som Trygt lokalsamfunn

Når sertifiseringsrådet hadde gått igjennom årsrapporter, trygghetsprofil, plandokument og tiltak var det ingen tvil om at Klepp kommune kunne bli re-godkjent som Trygt lokalsamfunn. Den 4. februar satte kommunen TL-arbeidet på agendaen med et program som dokumenterte samarbeid og innsats på mange felt. 

Ildsjeler fra Klepp kommune

Barnetråkk for økt sikkerhet

I fjor ble det gjennomført «Barnetråkk» ved skolene i Klepp kommunen. Bore skule var først ut for å gå igjennom resultatene av undersøkelsen og kultursjef Ulf Ludvigsen fortalte om utbedringer som var gjennomført og andre som sto på blokka. I løpet av våren skal alle skoler i kommunen få besøk og man vil se nærmere på resultatene for de ulike skolekretsene. I Klepp bruker man Barnetråkk som et aktivt verktøy for sikkerhet og trygghet. 

Fallforebygging der folk bor

Det arbeides godt med fallforebygging. Frivillighetssentralen kan, i samarbeid med nabokommunene, tilby ikke mindre enn 18 grupper. Andre grupper arrangeres av kommunens avdeling for helse og velferd der også hverdagsrehabilitering og oppfølgningsaktiviteter står på programmet. Samlokalisering og holdninger gjør samarbeidet mellom fysio, ergo og hjemmetjenester smidig og effektivt. 

Mange trimgrupper ledes av frivillige som har fått opplæring av fysioterapeuter. Her har man klart å rekruttere – og beholde – sine frivillige ledere gjennom å tilby fagmøter, middager m. m. Kommunen «ser» sine frivillige ledere og viser på ulike måter hvor mye deres innsats betyr. 

Felles verdigrunnlag og godt samarbeid

Klepp kommune har brukt Trygge lokalsamfunn-modellen siden 2002. Arbeidet er godt forankret i ledelsen og som Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese sier; «Me er stolte av å vera sertifisert som Trygt lokalsamfunn – det forpliktar og betyr mykje for oss.» 
Denne spesielle TL-dagen samlet seg hele kommunens ledelse, inkludert rådmann og ordfører til felles lunsj, med forebygging av skader og ulykker som tema, en god og uformell diskusjonsarena. På kommunestyremøtet om kvelden ble det gitt en orientering om Trygge lokalsamfunn-arbeidet og ordfører fikk overlevert flagg, skilt og diplom. 
 
Barnetråkk på Bore skule.
IMG_2627.jpg
IMG_2629.jpg

Fallforebygging er en viktig del av TL-arbeidet i Klepp kommune.

IMG_2635 (002).jpg

Ragnhild Aanestad og Agnes Lea Tvedt står på for TL-arbeidet i Klepp  kommune. 
IMG_2651.jpg

Les Jærbladets artikkel. 
Jærbladet.PNG