Ikke bli livredd – bli en livredder!

Erfaringsutvekslinger, oppdatering om aktuelle tiltak og tema livredning sto på programmet på vårmøtet i Trygge lokalsamfunn-nettverket. 
 
 
 
Vårens nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn ble holdt dagen etter årskonferansen, og på samme sted. Eva, daglig leder i Skafor, ønsket velkommen og startet dagen med en oppdatering om aktuelle saker og inviterte til diskusjon og erfaringsutveksling.

Pernille Næss fra Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) deltok med temaforelesning om førstehjelp for eldre. 
 
Det ble også holdt årsmøte og valg i Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn. 
 
Den nye folkehelsemeldingen «Gode liv i eit trygt samfunn» ble lagt fram samme dag som møtet ble holdt. Tittelen peker på betydningen av trygghet i hverdagen og her gjør Trygge lokalsamfunn en viktig innsats.  

Notat fra TL-nettverksmøtet 5.april 2019.pdf

Pernille Næss sin presentasjon om førstehjelp for eldre.pdf