Bli en nullvisjonskommune

Skafor og Drukningsforebyggende råd inviterer til en nasjonal kampanje mot drukning og oppfordrer norske kommuner til å bli nullvisjonskommuner. Vi gir også tips og forslag til hva kommunene kan gjøre for å øke sikkerheten. 

Fortsatt drukner det 100 mennesker i året i Norge*. Det er alt for mange!  

Drukningsforebyggende råd inviterer norske kommuner til å bli med i en landsomfattende dugnad mot dødsfall ved vann. (*Gjennomsnittstall over 10 år )

 

Dette er de triste fakta om drukning i Norge: 

                   88 personer druknet i Norge i 2020, halvparten i sommermånedene 

                  Drukningene skjer i hovedsak ved fall fra land, under bading eller fra fritidsbåt 

                    Åtti prosent av de som drukner er menn, og to av tre er over 40 år

Det dør nesten  like mange av drukning som i trafikken. Antall trafikkulykker er på vei nedover, mens drukningstallet er stabilt. Vi vet at det nytter med forebyggingsarbeid, og vi etterlyser nå en nullvisjon for drukninger slik vi har det i trafikken.

Nå i begynnelsen av mai blir det sendt ut brev til alle norske ordførere og rådmenn med oppfordring om å sette drukning på dagsorden, kartlegge drukningsfare, gå igjennom eksisterende forebyggende tiltak og drøfte hva som skal til for å ytterligere redusere risikoen for drukning.  Vi gir også eksempler på spørsmål kommunen bør vurdere, og tiltak som kan være aktuelle.

Les brevet:  
Bli en nullvisjonskommune 

Medlemmene i Drukningsforebyggende råd vil bidra med aktiviteter og tiltak: 

Badelandene.no, Bad, park og idrett, Finans Norge, Havnepolitiet i Oslo, Norges DykkerforbundNorges Idrettshøgskole, Norges Livredningsselskap,  Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Svømmeforbund, Redningsselskapet, Sjøfartsdirektoratet, Trygge lokalsamfunn og Tryg forsikring.

 

 

Trygg på, i og ved vann

Forebygging av drukning er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget drukningsforebyggende råd. Skafor arrangerer møter og seminarer, utvikler informasjonsmateriell og...

Mange flytevester i ulike farger henger tett i tett på et klesstativ.

Drukningsstatistikk

Redningsselskapets nasjonale drukningsstatistikk gir kunnskap om hvem som drukner når, hvor og hvordan de drukner. 

Ta kontakt med Tanja Krangnes, seksjonsleder fagområdet drukning i Redningsselskapet, telefon: 90737421, E-post: tanja.krangnes@rs.no  hvis du vil ha mer informasjon, og få tall fra din kommune.