Gjenvalg, samarbeid og nye perspektiver

Tegnet kartbilde fra en by

Samarbeid var et viktig stikkord for alle innlederne på Årskonferansen 2019. Uansett om det gjelder beredskapsplanlegging, fallforebygging, sikkerhet i en storby eller innsamling og analyse av skadedata så er samarbeid på tvers av profesjoner og sektorer nøkkelen til suksess. 

Årsmøte og valg

To styremedlemmer og to vara-representanter var på valg, alle fire ble gjenvalgt. Det betyr at Astrid Rutherford fortsetter som leder med samme team som tidligere. Årsmøtet behandlet og godkjente også årsberetning, regnskap, budsjett og tiltaksplan. 

Samarbeid gir økt sikkerhet

To innlegg på konferansen handlet om sikkerhet og beredskap. Avdelingssjef Osman Ibrahim ved avdeling for strategi og utvikling i Beredskapsetaten i Oslo kommune ga en orientering om nyvinninger i forhold til trygghetsarbeid, prosjekt "Trio -  trygghet i Oslo"  og digitalisering. Helhetssyn, samarbeid og bruk av ny teknikk vil øke sikkerheten i hovedstaden.
Jørgen Raste og Joachim Simen Sneen mottok Skafors masterstipend våren 2018. På konferansen presenterte de sin studie om suksesskriterier og utfordringer for samordning av beredskap i norske kommuner. De kunne slå fast at samarbeid er nøkkelen til suksess - kontaktnett på tvers, er en forutsetning for å lykkes i sikkerhetsarbeidet, i så måte er Trygge lokalsamfunn en god modell for lokalt sikkerhetsarbeid. 

Læring å hente i Sverige og Sveits

To internasjonale gjester deltok på årets konferanse. Brigitte Buhmann presenterte den sveitsiske organisasjonen BFU. Organisasjonens arbeid med analyse og registrering av skadedata, utvikling og gjennomføring av forebyggingskampanjer er finansiert av et samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Med 130 ansatte og et korps av lokale sikkerhetsambassadører kan de vise til gode resultater av målrettede innsatser på ulike områder. 
BFU jobber etter «www»-prinsippet «What happened?, Why?, What works to prevent this from happening?” Disse spørsmål er også grunnleggende når man arbeider med fallforebygging i Sverige. Inger Mörk fra Socialstyrelsen presenterte kampanjen «Balansera mera» som med informasjon og tiltak vil bidra til at flere holder seg på beina. Det arrangeres bl. a. en årlig kampanjeuke i oktober. 

Årsmøtet og konferansen ble holdt på Thon Hotell Opera, 4. april 2019.

Her finner du presentasjonene fra konferansen: 

The Swiss Recipe for Accident Prevention, Brigitte Buhmann, BFU, Sveits

Her kan du lese mer om Beratungsstelle für Unfallverhütung, BFU
Se «Frank» gi en presentasjon av BFU og deres skadeforebyggende arbeid i Sveits, og les mer om organisasjonen på www.bfu.ch/en