Årsmøte 2019

Årsmøtet holdes torsdag 4. april på Thon Hotel Opera i Oslo.
I tråd med vedtektene skal årsmøtet holdes innen utgangen av april måned, og vi velger som vanlig å holde møtet i forlengelse av årskonferansen "Klok av skade?". Her finner du årsmøtedokumentene.

 

Årsmøtet velger styre og valgkomité, samt godkjenner årsberetning, regnskap, budsjett og tiltaksplan.

Nedenfor finner du årsmøtedokumenter: 

Årsberetning for 2018 
Årsregnskap 2018 
Mål og tiltaksplan 2019-2020 
Forslag til budsjett for 2019
Revisjonsberetning Skadeforebyggende forum

Valgkomiteens formann, Solveig Rostøl Bakken vil legge fram valgkomiteens forslag i møtet.