Velkommen til årskonferansen 4. april 2019

Årskonferansen er en møtearena på tvers av fag og profesjoner. Her samles skadeforebyggere fra ulike sektorer; fra privat- og offentlig sektor og fra frivillige organisasjoner. Fire spennende innlegg, diskusjoner og mulighet for å knytte nye kontakter. Bli med!

 

Tid og sted

Vi holder konferansen på Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
Torsdag 4. april kl 10 - 14 (kaffe og registrering fra kl 9.30). Etter konferansen holdes årsmøte i Skafor.

Sikkerhet i Sveits

Brigitte Buhmann fra Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU)  i Sveits vil gi oss «The Swiss Recipe for Accident Prevention». BFU, som har 130 ansatte og 1200 lokale sikkerhetsambassadører, forsker, analyserer, utvikler policys, sprer kunnskap, driver prosjekter og gjør Sveits tryggere for folk flest. Virksomheten finansieres gjennom et samarbeid med forsikringsnæringen. Les mer om BFU.

Masterstipendiater får ordet

Skafor har siden 2015 delt ut masterstipend til studenter som belyser spørsmål knyttet til ulykkesforebygging og sikkerhet. Jørgen Raste og Joachim Simen Sneen mottok masterstipend våren 2018. Nå vil de presentere sin studie, skrevet ved Universitetet i Stavanger, om suksesskriterier og utfordringer for samordning av beredskap i norske kommuner.

Sikkerhet i dag og i morgen

Klimautfordringer, terrortrussel og samfunnets sårbarhet stiller stadig strengere krav til sikkerhet og beredskap. Avdelingssjef Osman Ibrahim ved avdeling for strategi og utvikling i Beredskapsetaten i Oslo kommune vil gi en orientering om nyvinninger i forhold til trygghetsarbeid og digitalisering.

Nullvisjon og fallforebygging 

I Norge registrerer vi et nytt hoftebrudd hver time, ca 9.000 i året. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har formulert en nullvisjon for hardt skadde og døde fra fallulykker i og ved hjemmet. Her kreves det innsats på flere områder. Vi vil se nærmere på skadebildet og forebyggingsmuligheter. Inger Mörk fra Socialstyrelsen i Sverige vil dele erfaringer fra arbeidet med prosjekt "Balansera mera" en større svensk kampanje som som gjennom informasjon og tiltak vil bidra til at flere holder seg på bena. Det vil bli servert en enkel lunsj.

Konferansen er kostnadsfri for medlemmer, kr 500 for andre.

Påmelding innen 26. mars til post@skafor.org.