Sikkerhetsarbeid i Sveits

Daglig leder i Skafor er imponert og inspirert etter studiebesøk til Sveits. BFU med 130 ansatte og 1.200 lokale sikkerhetsambassadører forsker, analyserer, sprer kunnskap, driver prosjekter og gjør Sveits tryggere for folk flest.

Fem mennesker som viser "tommel opp". Personen i midten holder en plakat som viser en pris de har vunnet.

Den private stiftelsen BFU - Beratungsstelle für Unfallsverhütung - ble etablert i samarbeid mellom forsikringsselskap og interesseorganisasjoner allerede i 1938. Virksomheten finansieres gjennom en andel (for tiden 0,7 %) av av innbetalte forsikringspremier (ulykkesforsikringer). Det er et kompetanse- og koordineringssenter med ett overordnet mål: Å gjøre Sveits tryggere.

Ut i feltet for å lære

Med hovedfokus på trafikksikkerhet, sport og hjem og fritidsulykker har de utviklet en bred kunnskapsbase, som brukes til å finne ut hvorfor ulykker skjer og hvordan de kan forebygges. Det handler om å innhente skadedata fra helsesektoren, men også om intervjuer og feltstudier. Flere ganger hvert år drar forskerne ut for å se på for eksempel veikryss og alpinbakker med egne øyne. Deres siste feltstudie tok dem til boliger for eldre for å se på utforming, vurdere risiko og se på løsninger.

Gjennom dybdestudier finner de ut mest mulig om hver ulykke og informasjonen brukes i det forebyggende arbeidet. Forskerne er med hele veien, samler informasjon, utformer retningslinjer og prosjekter og evaluerer arbeidet. Gjennom å sammenlikne ulykker som har hatt ulike utfall kan man utvikle «best practice». BFU har sin egen kommunikasjonsavdeling som formidler kunnskap og informasjon til aktuelle målgrupper.

Gode hjelpere over hele landet

1.200 «trygghetsambassadører» hjelper til med å spre kunnskap og informasjon lokalt. De setter opp de ikoniske informasjonsplakatene som du kan se mange steder i landet, og ser til at forskningsresultater når fram til rette personer. På den måten kan man raskt nå ut med ny informasjon og ta i bruk ny praksis og nye rutiner.

-Vi har mye å lære av måten det jobbes med forebygging i Sveits, sier Eva Vaagland, som håper å kunne invitere BFU til å holde innlegg på seminar i Oslo.

 

Les mer om BFU på www.bfu.ch