Trygge lokalsamfunn på folkehelseuka i nord

Skafor takker for muligheten for å delta på Folkehelseuka i Harstad med et seminar om Trygge lokalsamfunn. Det ble en dag med faglig oppdatering, nyttig erfaringsutveksling og gode diskusjoner. 

3 ulike bilder i en bilderamme

Folkehelseuka arrangeres årlig i Harstad  som et samarbeid mellom flere aktører, bl.a. Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Frisklivssentralen. I år fikk Skafor anledning til å arrangere et seminar om Trygge lokalsamfunn som en del av uka. Deltakerne fikk høre om skadeforebygging generelt, men mest av alt om Trygge lokalsamfunn, og hvordan Troms fylkeskommune og Harstad kommune bruker modellen. De delte også sine beste tips for et vellykket TL-arbeid.

Eva Vaagland, daglig leder i Skafor, åpnet dagen med å fortelle om hvorfor det er lurt å jobbe med skadeforebygging. Hun kunne fortelle at  600 000 personer må få legebehandling pga ulykkesskader hvert år og 300 000 må få behandling på sykehus. 

Harstad – en pioner innenfor TL-arbeidet

Harstad kommune ble godkjent som Safe Community i 1994, og regodkjent i 2014. De er den kommunen i landet som har mest erfaring med modellen. Elin Storsletten er Trygge lokalsamfunnskoordinator og leder arbeidet i Harstad. Hun fortalte at noe av årsaken til at Harstad har lykkes godt med dette arbeidet over lang tid er at de har hatt bred forankring hele veien. Et av Elins beste tips til andre kommuner er å få med politikere på laget – det vil være med på å sikre god og varig forankring.

Vi var på studiebesøk i Harstad i 2017 - les mer om deres gode tiltak.

"Å tenke helse i alt vi gjør er det samme som å tenke TL i alt vi gjør"

Kristina Forsberg fra Troms fylkeskommune delte erfaringer med TL-arbeidet i en fylkeskommune. Troms ble godkjent i 2014 etter å ha jobbet med feltet under prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig 2008 – 2012. Hun fortalte bl.a. at det er utfordrende å konkretisere tiltak fordi «ingen» bor i en fylkeskommune, men at de bl.a. har fått til å jobbe tverrfaglig og tverretatlig.

Bjørnis – alle barnas brannsjef

Bjørnis ble startet opp i Trondheim i 2014, og like etter i Harstad. Alf Jacob Salberg er brannkonstabel i Harstad brannvesen og ildsjelen som har gjort at Bjørnis har fått en enorm rekkevidde i Harstad og kommunene rundt.

Opprinnelig skulle bamsen kun bli brukt som traumebamse, men nå er han med de eldste barna i barnehagen på brannvernrunder hjemme. Da skal de bl.a. sjekke at det er nok røykvarslere hjemme og at de som er der fungerer. Alt noteres i en egen Bjørnis-bok.

Alf har laget sin egen, unike statistikk ved hjelp av notatene til barna og så langt har 1106 unger i Harstad hatt med bamsen hjem. De har gjennomført 1167 brannrunder og sjekket nesten 5000 røykvarslere. 175 avdem virket ikke, men 376 nye er handlet inn.

Risikorydding - en nasjonal dugnad for skadeforebygging

Tina Hveem Vislie er rådgiver i Skafor og jobber med bl.a. Risikorydding. Hun beskrev bakgrunnen for prosjektet og presenterte materiell som er utarbeidet og nå tilbys gratis til interesserte kommuner.