Samskaping har gjort Tønsberg til et Trygt lokalsamfunn

Tønsberg kommune arbeider kontinuerlig og målrettet med skade- og ulykkesforebygging. Det har gitt resultat. Nå er kommunen godkjent som Trygt lokalsamfunn.

Eva Vaagland overrekker bevis på at Tønsberg er Trygt lokalsamfunn til ordfører Petter Berg
I bystyremøtet 23. mai fikk ordfører Petter Berg overrakt diplom, skilt og flagg som håndfast bevis på at Tønsberg kommune nå er sertifisert som Trygt lokalsamfunn. Det var daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva Jakobson Vaagland, som sto for overrekkelsen.

Vaagland trakk spesielt fram Tønsbergs evne til samskapning mellom innbyggere og kommunale etater som et viktig element i det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet:

- Samskaping» er et stikkord fra den politiske plattformen for sammenslåing av Re og Tønsberg. Det beskriver også en styrke ved TL-arbeidet i Tønsberg. Gjennom Prosjekt Nærmiljø har kommunen tatt i bruk nye metoder og skapt gode arenaer for samarbeid og medvirkning om å skape tryggere og triveligere nærmiljø, sa Vaagland.