"Sammen skaper vi trygghet og trivsel"

Sande kommunes visjon passer også  godt som overskrift til deres Trygge lokalsamfunn-arbeid. 

Rådmann, ordfører og Skadeforebyggende forum signerer avtalen

På kommunestyrets møte i Sande, Vestfold, tirsdag 12. juni ble det markert at kommunen er regodkjent som trygt lokalsamfunn.

Eva Vaagland, daglig leder i Skafor, innledet med å gratulere Sandes innbyggere som har politikere som setter klokskap i system og velger å arbeide målrettet og systematisk med forebygging av skader og ulykker.

«Forebygging er den klokeste investering man kan gjøre. Verdensbanken slår fast at på hver krone satset på forebygging får man syv kroner igjen Innen skadeforebygging viser studier enda bedre resultat. En krone satset gir 10 igjen.»

Sande ble godkjent som Trygt lokalsamfunn, Safe Community i 2013, og i år var det tid å fornye ambisjonene og søke om sertifisering for en ny periode. Det har man klart uten problem.

Kommunen har i årlige rapporter dokumentert sin innsats. Man har forankret arbeidet i planprosessen og man har – utefra lokale forutsetninger og utfordringer - prioritert aktuelle innsatsområder; fallforebygging, sjøsikkerhet, trafikk og kriminalitetsforebygging.

Kommunen har fylt ut en «Trygghetsprofil» som representanter for Trygge lokalsamfunns  sertifiseringsråd gått igjennom og vurdert som en del av sertifiseringsprosessen. De har også sett på oversiktsdokumentet og kommuneplanen, og de har hatt samtaler med folkehelsekoordinator Anne Sofie Lauritsen.

I sin uttalelse pekte sertifiseringsrådet spesielt på kommunes gode samarbeid med andre aktører som  spesialisthelsetjenesten (bl. a. fallforebygging) og frivillige organisasjoner ( f eks. med Redningsselskapet om sjøsikkerhet. De understrøk også at «TL-arbeidet i Sande særpreges av en svært god integrering mellom folkehelsearbeidet og kommunens planprosesser».

Et krav som stilles til alle kommuner som deltar i samarbeidet er at de skal dele sine erfaringer. Sertifiseringsrådet ba spesielt om at Sande kommune deler sin kompetanse rundt systematikken i arbeidet med oversiktsdokument, kobling til planarbeidet og rapportering.  Her har kommunen gode erfaring som kan være til nytte for andre kommuner i Trygge lokalsamfunn-nettverket – og i forhold til kommunesammenslåingsprosessen.

Det ble rettet en takk til folkehelsekoordinator Anne Sofie Lauritsen som har holdt i utviklingsarbeidet i egen kommune, men også bidratt med viktige innspill nasjonalt. 

Les mer om Trygge lokalsamfunnarbeidet i Sande kommune.


Ordfører Elin Gran Weggesrud og Eva J Vaagland fra Skafor


Politiet er en viktig samarbeidspart i det lokale TL-arbeidet, her ser vi  
folkehelsekoordinator Anne Sofie Lauritsen sammen med Bent Bjune og
Trond Åge Kvamme.