Skafor har vært på WHOs konferanse om skadeforebygging i Bangkok

Annet hvert år arrangerer WHO en internasjonal konferanse om skadeforebygging og sikkerhetsarbeid. I år ble “World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion” (Safety 2018) avholdt 5.-7. november i Bangkok, Thailand. Dette er trettende gang konferansen arrangeres.

To personer fra Skafor står foran plakaten til konferansen "injury 2018", sammen med to barn som er kledd i tradisjonelle thai-kostymer.
Konferansen i Bangkok samlet over 1000 forskere, praktikere, beslutningstakere og aktivister fra hele verden for å diskutere kunnskap, erfaringer og mulige løsninger. 
 

Skader og ulykker er en global folkehelseutfordring 

I år var konferansen inspirert av FNs bærekraftsmål, og hvordan arbeidet med skader og ulykker kan bidra til at man når enkelte av disse målene. Konferansen ble åpnet på staselig vis av den thailandske prinsessen Maha Chakri Sirindhorn. 
 
En kvinne i lokale afrikanse klær står på podiet og holder tale under konferansen.
Zoleka Mandela holder åpningsforedraget.

Nelson Mandelas barnebarn er selv berørt

Åpningsforedraget ble holdt av Zoleka Mandela, Nelson Mandelas barnebarn. Hun har selv mistet en datter i en trafikkulykke med en ruset sjåfør og er i dag en tydelig ambassadør for WHOs forebyggingsarbeid. Zoleka satte tonen for konferansen: «Vi skal ikke akseptere at så mange barn skades i ulykker som kan forebygges». 
 
Skafor var en del av det offisielle programmet og fikk presentere vårt arbeid med Trygge lokalsamfunn. I tillegg tok vi opp betydningen av brede samarbeidsallianser. 
 

 

Stor bredde i temaer

Alt av tenkelige undertemaer innenfor feltet ble tatt opp på konferansen, slik som trafikksikkerhet, drukning, sikkerhet i hjemmet, brann, utfordringer med en aldrende befolkning, vold mot eldre og barn, fall og produktsikkerhet. 
 
Dette med fall hos en stadig aldrende befolkning er et problem i mange land, ikke bare i Norge. F.eks. ser man nå i Japan at det selges flere bleier for inkontinens hos eldre enn for babyer. I Kina har de begynt å forske på om aktiviteten Ba Duan Jin kan forebygge fall. Visstnok skal Ba Duan Jin være bedre enn Tai Chi og består av kun 8 bevegelser.
 
Et gjentakende tema gjennom hele konferansen handlet om at folk flest vet hva de skal gjøre for å forebygge en ulykke eller skade, men de gjør det allikevel ikke. I et asiatisk land hadde de funnet ut at selv om det gikk ut varsel om tyfon, ville 61% av de som hadde fått med seg varselet ikke søke ly. Selv om de visste godt hva de skulle gjøre. 
 

Avslutning og manifest

«Safety 2018» ble avsluttet med at et manifest som peker ut retningen for det videre arbeidet ble presentert. Her slår man fast at skader kan forebygges og at innsatsen bør styrkes. Man peker på nullvisjon som en viktig strategi og Safe Communities som en god modell for lokalt forebyggingsarbeid. 
 
Når det gjelder FNs bærekraftsmål var det særlig målene 3.6, 11.2, 5.2, 16.1 og 16.2 som ble nevnt. 
 
Drukning ble også tatt opp spesielt i manifestet. Dette er en type ulykke som tar omkring 400 000 liv hvert år på verdensbasis, og mange av disse skjer i lavinntektsland. 
 
Etter et benkeforslag fra en ung student fra England, som fikk bred støtte i salen, ble det også lagt inn et avsnitt om alkoholbruk som årsak til ulykker. Det var godt å se at en engasjert enkeltperson ble hørt i sammenhengen. 
 
 
Les mer om konferansen på nettsiden: www.worldsafety2018.org
Bilde av scenen og skjermen under konferansen.