De fleste ulykker skjer fortsatt i og rundt hjemmet

Rapporten «Personskadedata 2017» viser oss at det fortsatt er i bolig og boligområder at de fleste ulykker skjer. Vei, gate, fortau, gang- og sykkelvei, samt sports- og idrettsområder har også mange rapporterte skader. Heldigvis er ikke de fleste skadene veldig alvorlige, med unntak av eldre som oftere utsettes for mer alvorlige skader.

I bakgrunnen et stetoskop oppå noen papirer. I forgrunnen, over litt under halvparten av bildet, er det et bilde av rapporten. På rapporten sitter det en mann i blå arbeidsdrakt og blå hjelm som tydelig har vondt i kneet.
Kvinner hadde en betydelig større andel skader innenfor kategorien bolig og boligområde, mens menn i større grad fikk skader på sports- og idrettsområder. Fall er fortsatt den vanligste årsaken til skader, mens sammenstøt og påkjørsel kommer som en god nummer to. 
 
Hvert år gir Helsedirektoratet ut denne rapporten som sier noe om personskader som skjedde i året som gikk. Innholdet bygger på data fra 23 av 26 rapporteringspliktige helseforetak. Det er Norsk Pasientregister (NPR) de rapporterer til. Dataene som meldes inn til NPR er mangelfulle, og man har informasjon om omstendighetene til 50,4 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene.
 
Rapporten viser oss at det fortsatt er behov for å jobbe aktivt med forebygging av ulykker, særlig de som skjer der vi bor og lever livene våre. Det er også viktig å samle inn data om skadebildet i Norge fordi skader og ulykker bidrar til lidelse, død, uførhet, sykefravær og allmenn funksjonsnedsettelse. Rapporten kan være med på å styrke det forebyggende arbeidet, hvis vi viser at vi har bruk for disse dataene!