Vi takker for tilliten!

Eldre- og folkehelseminister, Åse Michaelsen, og adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, signerte i dag ny samarbeidsavtale med felles ambisjoner for forebygging av personskader – og støtte til Skafor.

Folkehelseminister Åse Michelsen og adm direktør i Finans Norge Idar Kreutzer signerer avtale

De neste fem årene vil Skafor motta i alt 15 millioner for å videreføre viktige oppgaver med å spre kunnskap og informasjon, utvikle Trygge lokalsamfunn, bygge nettverk og fungere som lyktetenner og vaktbikkje for skadeforebygging.

Med ny avtale følger også nye forventninger, forpliktelser og muligheter. Vi vil intensivere vår rolle som pådriver for bedre skadedata, arbeide aktivt og utadrettet med Trygge lokalsamfunn som modell og metode, etablere nye samarbeidsallianser, sette økt fokus på fallforebygging og hjemmeulykker hos eldre og bidra til å oppfylle nullvisjonen for alvorlige fallskader.

-Vi gleder oss til å ta fatt i arbeidet, sier daglig leder Eva Vaagland. Forebygging av personskader er et fagfelt som fortjener langt mer oppmerksomhet. Med to sterke bidragsytere på laget har vi mulighet til å utvikle kunnskapsgrunnlaget og dermed kunne arbeide mer målrettet med risikovurdering og tiltak.

-Vi håper at når perioden går mot sin slutt vil vi ha mer kunnskap om hvor fallskadene skjer og hvordan de kan forebygges, mer kunnskap om årsakssammenheng ved hjemmeulykker og drukningsulykker, økt samlet samfunnsinnsats på forebygging - og mer kunnskap om hva skader og ulykker koster samfunnet.   

 

Mer informasjon om samarbeidsavtalen: