Nettverkssamling for Trygge lokalsamfunn

Vi samlet medlemmer av vårt kommunenettverk til faglig oppdatering og til å dele erfaringer og utfordringer og diskutere ulykkesforebyggende arbeid fredag 27. april.

Deltakerne på nettverkssamlingen samlet foran Skafors roll ups

Dagen startet med at Sigvor Melve, kommunikasjonsrådgiver i Helsedirektoratet, delte gode tips for å kommunisere forebyggende arbeid bedre. Arbeidet som medlemmene i nettverket vårt gjør er viktig og fortjener mer spalteplass. Sigvor delte bl. a. råd om hvordan selge saker til lokalmedia og tips om bruk av sosiale medier. Hun var klar på at det å samarbeide med organisasjoner om budskapet er lurt, sammen står man sterkere, i tillegg er det viktig med klar tale. Se Sigvors tips for bedre kommunikasjon.


Johan Lund, tidligere leder for Skafor og ekspert på skadedata, var innom for å få med seg kommuner til et nytt prosjekt. Folkehelseinstituttet skal legge ut mer informasjon om skader i kommunehelsedatabasen og her trengte han noen kommuner å samarbeide med som kan bidra med tanker om hvilke data som skal prioriteres og hva som er mest nyttig og hensiktsmessig for kommunene. Johan er også involvert i et forskningsprosjekt i Vestfold der sykehuset og fylkeskommunen skal samarbeide for å gi de enkelte kommunene lokale skadedatarapporter. 


Erfaringsutveksling
Møtet drøftet tilsynsordningen for folkehelsearbeidet i kommunene, og muligheter for å løfte skadeforebygging som et moment som bør gis rom og omtale når deg gjøres tilsyn. Det kan være en måte å øke interessen for og prioritering av fagfeltet som en viktig del av folkehelsearbeidet. 
Fallforebygging i Sande: NRK TV laget en reportasje om at eldre menn oftere faller. Sande kommune har redusert antall hoftebrudd med bruk av «Sterk og stødig».


Anti-doping i Sandefjord: I Sandefjord arrangeres fitness-konkurransen Sandefjord Open hvert år. Det har kommet frem at mange deltagere der benytter seg av doping. I tillegg ser man at flere ungdommer bruker ulovlige preparater når de går over til å trene på treningsstudio. SLT-koordinator i kommunen jobber med denne problematikken.

Overgrep på nett i Sandefjord: 2 års prosjektplan mot bl. a. nettmobbing. Ser på tiltak. 
Sterk & Stødig i Troms: I Troms holder fylkeskommunen kurs for nye frivillige trenere, og fysioterapeutene følger opp. Hadde også innslag på NRK TV 10. april. 

Seniortrener i Klepp: Stor suksess med å rekruttere trenere fra de som selv har vært til rehabilitering. 

Aktivitetsdag i Harstad: Verdens aktivitetsdag markeres med aktivitetsmesse for eldre i en idrettshall 8. mai. Frivillige organisasjoner hjelper til. Det arrangeres også lavterskeltrim for alle de som vil være med. Se omtale av arrangementet på Facebook.  

Samvirkesentral i Bergen: Under sykkel-VM hadde alle beredskapsetater et felles senter slik at responstiden ved en eventuell ulykke ville være veldig kort. De som satt der var veldig positive til dette. Les mer om saken - og se film fra samvirkesentralen.

Lekeplasstilsyn i Stovner: I Stovner bydel i Oslo kjørte de tilsyn med lekeplasser i 37 borettslag og sameier. Tilsynsobjektene måtte sende inn dokumentasjon på internkontrollrutiner. Det ble gitt avvik eller anmerkninger ved ca 75% av tilsynsobjektene. Noen få lekeplasser ble revet. 

FNs bærekraftsmål: For å få større gehør for det skadeforebyggende arbeidet kan det være lurt å sette det i sammenheng med FNs bærekraftsmål. De 17 målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vårt arbeid kan knyttes opp mot mål 3 «God helse», mål 11 «Bærekraftige byer og samfunn» og mål 17 «Samarbeid for å nå målene».