Samtaler om sjøsikkerhet

Skadeforebyggende forum har flere fagråd som bidrar med å holde oss oppdatert på kunnskap og hva som skjer ute i feltet. Denne uken har vi hatt møte med vårt Drukningsforebyggende råd.

Bildet viser 8 personer oppstilt langs en vegg.
Rådet består av fagpersoner med kompetanse på sikkerhet i og ved vann, og skal være en ressurs for oss i Skafor og for samfunnet. Dette gjøres bl.a. ved å formidle informasjon, statistikk og forskning og ved å dele nyttig erfaring og gode tiltak. 
 
I rådet sitter tolv virksomheter, i tillegg til Skadeforebyggende forum. På dette møtet var representanter fra Bad, park og idrett, Redningsselskapet, Sjøfartsdirektoratet, Tryg forsikring, Sjøtjenesten til Oslo politidistrikt, Norges svømmeforbund og Norges Padleforbund tilstede. 
 

Hva skjer på feltet?

Under møtet ble store og små temaer omkring sikkerhet i vann omtalt og diskutert. Skafor presenterte blant annet arbeidet til Oslo kommunes Drukningsforebyggende forum.
 
Skafor fungerer som sekretariat for det Drukningsforebyggende forumet som Oslo kommune har etablert for å ivareta sikkerheten ved Havnepromenaden i Oslo. Promenaden er en 9 kilometer lang gangvei fra Sørenga til Frognerkilen – langs vannkanten. Målsettingen er å åpne Oslo mot vannet. 
 
Drukningsstatistikk var et annet tema som ble tatt opp. Hva vet vi, hvilke «trender» ser vi og hvordan jobbes det med å forbedre statistikken slik at man får helt korrekte tall.
 
Vi fikk blant annet vite at Statens havarikommisjon for transport har fått midler til å kartlegge fritidsbåtulykker. De ønsker å danne et bedre bilde av som skjer ved disse type ulykkene. Dette vil gi myndigheter og andre et bedre grunnlag om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. En rapport skal være ferdig mars 2019.
 
Sist, men ikke minst, fikk de som var tilstede muligheten til å presentere arbeidet sitt og ta opp temaer de synes er viktige. Dette gir alltid gode diskusjoner, åpner opp for nye samarbeidsmuligheter og gjør at medlemmene lærer av hverandre. 
 
Aktuelle nyheter fra rådet:
  • Sjøfartsdirektoratet har laget Sjøvettspillet. Dette kan lastes ned gratis på App Store.
  • Redningsselskapet og Livredningsselskapet har sammen lansert tjenesten StrandService. Dette er et informasjonskonsept til strandgjester der målet er å sikre trivsel, trygghet og godt badevett.
  • Skoler kan bestille gratis materiell om sikkerhet på sjøen fra Subject Aid
  • Svømmedyktig.no er en nettside med informasjon til de som underviser i svømming, og for de som skal tilrettelegge for dette.
  • Skafor har laget infomateriell om vannsikkerhet som kan lastes ned gratis.

 

Fra venstre i bildet:
Sven Andersen, Norges Padleforbund; Eva Vaagland, Skafor; Egil Haugen, Sjøtjenesten; Monica Rimestad, Tryg forsikring; Torgeir Nergaard Berg, Redningsselskapet; Alice Boyd, Bad, park og Idrett; Helga Maria Sulen Sund, Sjøfartsdirektoratet; Tore de Faveri, Norges Svømmeforbund.