"Leve hele livet" for en trygg alderdom

Regjeringen har nylig lansert reformen «Leve hele livet». Den skal være med på å bidra til et mer aldersvennlig samfunn og finne nye og innovative løsninger på utfordringer vi vet finnes. Pop-up leiligheten «Trygg bolig» som Skafor var med på i 2017 er trukket frem som et godt eksempel.

Bakgrunnsfoto av en eldre mann på en benk i en park. Oppå foto er det satt inn et bilde av stortingsmeldingen "leve hele livet"
Reformen løfter frem 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Dette handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 
 
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har vært rundt på dialogmøter i hele landet. Eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige, fagfolk og forskere har vært invitert til å bidra. Kommuner som tar i bruk de gode løsningene vil bli belønnet i statlige støtteordninger.
 

Skadeforebyggende forum er med

 
I 2017 arrangerte Skadeforebyggende forum og Bydel Alna en pop-up leilighet med navnet «Den trygge boligen». Der ble enkle grep for å gjøre hjemmet tryggere vist frem. Dette tiltaket er nevnt som et av mange gode eksempler i eldrereformen.
 

Boks 4.5 Pop-up leilighet

Bydel Alna i Oslo og Risikorydding (Skadeforebyggende forum) satte sist høst opp en pop-up leilighet på Haugerud senter for å vise enkle grep for å gjøre hjemmet tryggere. Rom for rom fikk besøkende praktiske tips og råd, se nyttige hjelpemidler og ta del i diskusjon om plassering av møbler, valg av materiale, sikkerhet i hjemmet, velferdsteknologi m.m. Den trygge boligen fikk i løpet av fem dager 200 besøkende og mange kommenterte at dette var svært nyttig informasjon å få. En rapport er under utarbeidelse og muligheten for å utvikle konseptet og få satt opp pop up-leiligheter flere steder i samarbeid med lokale aktører blir vurdert.

 Denne boksen kan sees på side 73 i stortingsmeldingen.