Klok av skade og nytt fra årsmøtet

Fire interessante temaer ble presentert til et lydhørt publikum av skadeforebyggere fra hele landet; byplanlegging, bruk av skadedata i Nederland, sikkerhet i fjellet samt droner i trygghetens tjeneste. I forlengelse av konferansen ble det holdt årsmøte. 

Møtesdeltakere lytter til foreleser på Skafors konferanse
Planlegging handler om framtiden til de beslutninger vi tar i dag 
Magne Nylenna er samfunnsmedisiner og medforfatter av boken «Planlegging for helse og trivsel» som kom ut tidligere i år. 

Flere og flere flytter til byer, de små tettstedene vokser i rekordfart. I tillegg har vi hatt en enorm velstandsutvikling som har endret nordmenns syn på helse, det handler om mer enn bare fravær av sykdom. Hvordan planlegger vi da boligområder og byer som sikrer helse, trivsel og trygghet?

Folkehelseloven legger mer ansvar på kommunene, men det er utfordrende for en liten norsk kommune med 5000 innbyggere å drive byplanlegging. Planleggingen settes ofte bort til private aktører, og man ender opp med et resultat som verken er bærekraftig eller langsiktig nok. 

Vi vet at boligstrøk med variasjon foretrekkes av de fleste – og boligområder med et livsløpsperspektiv er bra for de fleste. Kommunene må gjenerobre makten fra de private utbyggerne og vi må bli enda bedre på reell medvirkning, og la alle stemmer bli hørt. 

Skadedataregistrering som en sosial forpliktelse
Ved Nederlands institutt for produkt- og forbrukersikkerhet er de veldig gode på skadedata. Hidde Toet fra Veiligheid NL imponerte forsamlingen med hva de har fått til av skadedataregistre. 14 av landets 87 akuttmottak har registrert skader siden 1997, og disse tallene er så gode at de kan ekstrapoleres til å gjelde nasjonalt. 

Sykehusene blir med på dette bl.a. fordi de ser verdien av å få gode registre, de ser på det som en sosial forpliktelse og de kan sammenligne seg med andre sykehus. Instituttet får inn over 80 000 saker fra sykehusene hvert år, og skjemaene kan leses av elektronisk. Det betyr at man har en god oversikt og kan følge med på skadeutviklingen og finne hotspots. Også i Nederland ser man en økning i sykkelulykker, mye mulig på grunn av kombinasjonen økende alder og EL-sykler. 

Ingen skam å snu?
Sina Furnes Øyri har skrevet masteroppgave om fjellvettregler og muligheter for å regulere fjellturisme. Hun var en av de heldige som fikk masterstipend av Skafor i 2017. 
Bakgrunnen for oppgaven er at den norske fjellheimen tiltrekker seg stadig flere utenlandske turister som ikke alltid er født med ski (eller fjellstøvler) på beina og det skjer en del ulykker. Økt fokus på risikokommunikasjon og bransjestandarder på skilter og vanskelighetsgrad er noe av det man kan gjøre for å forebygge ulykker uten å regulere med strengere lover og regler, eller å innskrenke allemannsretten. 

Ny teknologi kan være med å redusere konsekvenser av ulykker
Geir Wiik fra NORUT kunne fortelle at droner godt kan jobbe i trygghetens tjeneste. NORUT har ca. 15 hoder som jobber heltid med droner, og de har bl.a. gjort et samarbeid med Salten Brann IKS. Ved å sende ut droner til en stor ulykke er det mye lettere å få oversikt over omfanget og å sende ut riktige ressurser til stedet. Enkelte droner kan bære med seg 40 kg nyttelast, f. eks. nødutstyr, mens andre kan overvåke rasutsatte steder eller inspisere broer og kraftlinjer, og noen kan telle pingviner på Antarktis.  Den nye teknikken gir viktige muligheter både i forhold til forebygging og i forhold til å begrense skader når ulykker først skjer. 
  
Årsmøte
I etterkant av konferansen ble det holdt årsmøte i Skadeforebyggende forum
Årsberetning og regnskap, tiltaksplan og budsjett ble vedtatt uten merknader og det ble foretatt valg til styre og valgkomité. Styreleder Astrid Rutherford ble gjenvalgt og styret fikk to nye medlemmer; Miriam Kvanvik, seniorrådgiver og myndighetskontakt i Trygg Trafikk og Elin Storsletten avdelingsleder for avdeling folkehelse i Harstad kommune. De nye styremedlemmene ble ønsket velkomne og det ble rettet en stor takk til Tori Grytli og Sigrid Egeland som gikk ut av styret

Her finner du dokumentene, inklusive mål og tiltaksplan, som ble behandlet på årsmøtet.  

 
Styrets leder takket medlemmer, samarbeidspartnere og administrasjon for godt samarbeid og god innsats.