Åpen høring om "Leve hele livet"

Skafor har bidratt med sine innspill til stortingsmeldingen Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Daglig leder Eva Vaagland og styremedlem Liv Marit Bølset var tilstede og snakket om det vi mener er viktig - nemlig forebygging av skader og ulykker. 

Dame som sitter bak en pult med en mikrofon foran seg. Bildet er hentet fra en sending fra høring på Stortinget

Mer enn 45 organisasjoner var tilstede og ga sine innspill til kvalitetsreformen. Det gledet Skafor å se at så mange er opptatt av hverdagssikkerhet og tok opp dette under høringen.

Skafor snakket bl.a. om Trygge lokalsamfunn og at det er et nyttig verktøy for kommuner som vil fremme helse og forebygge skader, og kan være spesielt aktuelt i forhold til eldre.

Vi har også tidligere sendt et fyldig notat som innspill til meldingen.

Prosessen videre for meldingen er følgende:

  • Frist for avgivelse av innstilling: 13.11.2018
  • Foreløpig dato behandling i Stortinget: 20.11.2018

 

Les vårt høringsinnspill.