Publisert:

Bærum er nytt "Trygt lokalsamfunn"

Bærums 125 000 innbyggere kan nå være sikre på at kommunen tar sikkerheten deres på alvor, for nå er de endelig sertifisert som Trygt lokalsamfunn (TL). Ordfører Lisbeth Hammer Krog var tilstede under markeringen og kunne stolt konstatere at «Kommunen har forpliktet seg til fortsatt å arbeide for trygge og sikre livsvilkår for alle innbyggere»!

Bildet viser fire damer som holder opp et skilt. Bærum kommune har blitt sertifisert som Trygt lokalsamfunn.
F.v. Eva Vaagland (Skafor), folkehelsekoordinatorer i Bærum Nina Kolbjørnsen og Merete Larsen Husby, ordfører Lisbeth Hammer Krog

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen sier til Budstikka at «kommunen ikke har en nullvisjon for skader og ulykker, men det er et klart mål å redusere antall skader som gir alvorlige og varige skader med nedsatt hverdagsfunksjon og livskvalitet».

Nilsen sier videre at de ønsker å sette sin klokskap i system og har derfor ønsket å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn.

Nasjonal modell

Folkehelseloven pålegger norske kommuner å forebygge skader og ulykker. Primus motor for arbeidet i Bærum, folkehelsekoordinator Merete Larsen Husby, fant i kartleggingsfasen at det allerede var gjort mye bra forebyggende arbeid i alle tjenestene. – Vi ser at TL har hjulpet til å se helheten i tilbudene og sette de i sammenheng, forteller hun videre.  

Trygge lokalsamfunn er en nasjonal modell og metode for skadeforebygging for alle aldersgrupper i befolkningen. Modellen setter forebygging på agendaen og inn i kommunens planverk. Konseptet forvaltes av Skafor og er anbefalt i Folkehelsemeldingen.

Bredde i arbeidet

I Bærum er skadeforebygging tydelig forankret i kommuneplanens samfunnsdel og helsemelding. Basert på kunnskap og risikovurderinger har de prioritert tre innsatsområder: (1) Skader og ulykker i barnehage og skole, (2) trafikk og (3) fallskader i alle aldersgrupper.

Som en del av prosessen med å bli godkjent fikk Sertifiseringsrådet besøke Atri-X Senter for frihets- og velferdsteknologi og Sjøholmen maritime senter. Der fikk de se i praksis hvordan det forebyggende arbeidet inkluderer store deler av kommunen og har en betydelig faglig bredde.  

Egen kommunikasjonsplan om TL

Siri Opheim er controller i rådmannens stab og skryter uhemmet av TL-metodikken. – Det var enkelt å jobbe trinn for trinn, vi trengte aldri å lure på hvordan vi skulle gjøre det.

Bærum jobbet også mye med trinnet som omhandler medvirkning, og TL-gruppen diskuterte hvem de burde samhandle med og hvem de burde informere. Slik gikk det til at Bærum er den eneste TL-kommunen som har laget egen kommunikasjonsplan for dette arbeidet.  

Folkehelsekoordinator Merete forteller at arbeidsgruppa har hatt stor nytte av Skafors arenaer for erfaringsutveksling. - Deling og inspirasjon hjelper, konstaterer Siri.

 

Les gjerne mer om Trygge lokalsamfunn på våre nettsider.

Ønsker din kommune å vite mer om Trygge lokalsamfunn? Ta kontakt med daglig leder Eva Vaagland på post@skafor.org.