"Klok av skade?" 2018

Skafors årskonferanse er en møtearena på tvers av fag og profesjoner. Her samles skadeforebyggere fra ulike sektorer. Vi håper vi har klart å velge temaer som vil interessere og engasjere under overskriften «Klok av skade?»

Velkommen til årsmøte og konferanse! 
Tid: Torsdag 26. april 2018, konferanse kl 10 – 13, lunsj, årsmøte 14 - 15 
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

Skafors årsmøte er en møtearena på tvers av fag og profesjoner. Her samles skadeforebyggere fra ulike sektorer; fra privat- og offentlig sektor og fra frivillige organisasjoner. Vi håper vi har klart å velge temaer som vil interessere og engasjere under overskriften «Klok av skade?»

Konferansen avsluttes med lunsj og deretter holdes årsmøte.

Påmelding innen 19. april til post@skafor.org.

 

Program for årskonferansen– «Klok av skade?» 
Kaffe og registrering fra kl 9.30

10:00 – 10.15     Velkomst og innledning, Eva J. Vaagland, daglig leder Skadeforebyggende forum

10.15 – 11.00    «Planlegging for helse, trivsel og trygghet» Spesialist i samfunnsmedisin Magne Nylenna, Fagdirektør, Dr.med. Folkehelseinstituttet

11.00 – 11.45     «Monitoring for prevention of injuries in the Netherlands» Forsker Hidde Toet fra Veiligheid i Nederland (Nederlands institutt for skadedata, produkt- og forbrukersikkerhet)

11.55 – 12.15     «Fjellvettregulering, ingen skam å snu?» Jurist Sina Furnes Øyri, mottakere av Skafors masterstipend 2017

12.15 – 12.50     «Droner i trygghetens tjeneste», representant for NORUT (Northern Research Intsitute)

12.50 – 13.00    Avslutning

13.00                    Lunsj

14.00 – 15.00    Årsmøte i Skadeforebyggende forum

Vi innleder årsmøtet med en kort orientering om virksomheten i året som har gått og planene videre innen vi går på dagsorden slik som den er satt opp i vedtektene. Årsmøtet skal:

a. Godkjenne årsberetning og årsregnskap
b. Godkjenne mål og tiltaksplaner samt budsjett.
c. Velge styreleder, styre- og varamedlemmer for en periode på 2 år.
d. Velge valgkomité på 3 medlemmer
e. Velge revisor for et år
f. Behandle innkomne forslag

Årsmøtedokumenter

Årsberetning for 2017   
Årsregnskap for 2017   
Revisjonsberetning   
Mål og tiltaksplan
Forslag til budsjett 2018.pdf