2018

Vi er med i ny tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tidligere i år kom det ut en ny plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og i den er arbeidet til Skafor trukket frem. Dette er den femte planen i rekken og er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg...

Foto av forsiden til den Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Samtaler om sjøsikkerhet

Skadeforebyggende forum har flere fagråd som bidrar med å holde oss oppdatert på kunnskap og hva som skjer ute i feltet. Denne uken har vi hatt møte med vårt Drukningsforebyggende råd.

Bildet viser 8 personer oppstilt langs en vegg.

Skiltsuksess i Arendal

«Se opp for mobilzombies»-skiltet vårt vekket oppmerksomhet og fungerte som en innledning til spennende samtaler under Arendalsuka. Mange ulykker skyldes manglende oppmerksomhet, og mange som var innom standen vår fortalte om egne erfaringer av uheldig...

Varselskilt med mobilzombie

Vi sees på Arendalsuka

13. – 18. august er det igjen klart for Arendalsuka – Norges største politiske møteplass. Skadeforebyggende forum er på plass hele uka og håper å snakke med så mange som mulig.

Mennesker som står på stand for Skadeforebyggende forum.

"Leve hele livet" for en trygg alderdom

Regjeringen har nylig lansert reformen «Leve hele livet». Den skal være med på å bidra til et mer aldersvennlig samfunn og finne nye og innovative løsninger på utfordringer vi vet finnes. Pop-up leiligheten «Trygg bolig» som Skafor var med på i 2017 er...

Bakgrunnsfoto av en eldre mann på en benk i en park. Oppå foto er det satt inn et bilde av stortingsmeldingen "leve hele livet"

Risikorydding til inspirasjon og motivasjon

Gjennom prosjektet Risikorydding har det blitt holdt flere arrangementer rundt omkring i landet. I vår nye brosjyre har vi samlet eksempler på aktiviteter vi har gjennomført og hvordan materialet vårt har blitt brukt. Vi håper dette er til inspirasjon og...

Forsiden på en brosjyre. Hovedtittelen er Risikorydding. Undertittel er i teori og praksis.

De fleste ulykker skjer fortsatt i og rundt hjemmet

Rapporten «Personskadedata 2017» viser oss at det fortsatt er i bolig og boligområder at de fleste ulykker skjer. Vei, gate, fortau, gang- og sykkelvei, samt sports- og idrettsområder har også mange rapporterte skader. Heldigvis er ikke de fleste skadene...

I bakgrunnen et stetoskop oppå noen papirer. I forgrunnen, over litt under halvparten av bildet, er det et bilde av rapporten. På rapporten sitter det en mann i blå arbeidsdrakt og blå hjelm som tydelig har vondt i kneet.

Nettverkssamling for Trygge lokalsamfunn

Vi samlet medlemmer av vårt kommunenettverk til faglig oppdatering og til å dele erfaringer og utfordringer og diskutere ulykkesforebyggende arbeid fredag 27. april.

Deltakerne på nettverkssamlingen samlet foran Skafors roll ups

Klok av skade og nytt fra årsmøtet

Fire interessante temaer ble presentert til et lydhørt publikum av skadeforebyggere fra hele landet; byplanlegging, bruk av skadedata i Nederland, sikkerhet i fjellet samt droner i trygghetens tjeneste. I forlengelse av konferansen ble det holdt årsmøte. 

Møtesdeltakere lytter til foreleser på Skafors konferanse

"Klok av skade?" 2018

Skafors årskonferanse er en møtearena på tvers av fag og profesjoner. Her samles skadeforebyggere fra ulike sektorer. Vi håper vi har klart å velge temaer som vil interessere og engasjere under overskriften «Klok av skade?»

Nyhetsbrev; Velkommen til årsmøte og konferanse

I vårens første nyhetsbrev ønsker vi velkommen til Årsmøte og konferanse, 26.april 2018. Les også om Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn, temaseminar, internasjonale konferanser og skadetall for 2017 m.m.

Illustrasjon til kampanje om bruk av komfyrvakt

Skafor deler ut masterstipend

Masterstudenter får en gylden mulighet til å motta økonomisk støtte og fordype seg i et tema som er svært samfunnsnyttig – nemlig forebygging av skader og ulykker. To stipend à 10 000 kroner deles ut til studenter som kan bidra til kunnskapsutvikling innenf...

Bilde av sedler

Trygge lokalsamfunn på folkehelseuka i nord

Skafor takker for muligheten for å delta på Folkehelseuka i Harstad med et seminar om Trygge lokalsamfunn. Det ble en dag med faglig oppdatering, nyttig erfaringsutveksling og gode diskusjoner. 

3 ulike bilder i en bilderamme

Bærum er nytt "Trygt lokalsamfunn"

Bærums 125 000 innbyggere kan nå være sikre på at kommunen tar sikkerheten deres på alvor, for nå er de endelig sertifisert som Trygt lokalsamfunn (TL). Ordfører Lisbeth Hammer Krog var tilstede under markeringen og kunne stolt konstatere at «Kommunen har...

Bildet viser fire damer som holder opp et skilt. Bærum kommune har blitt sertifisert som Trygt lokalsamfunn.
F.v. Eva Vaagland (Skafor), folkehelsekoordinatorer i Bærum Nina Kolbjørnsen og Merete Larsen Husby, ordfører Lisbeth Hammer Krog

Åpen høring om "Leve hele livet"

Skafor har bidratt med sine innspill til stortingsmeldingen Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre . Daglig leder Eva Vaagland og styremedlem Liv Marit Bølset var tilstede og snakket om det vi mener er viktig - nemlig forebygging av skader og...

Dame som sitter bak en pult med en mikrofon foran seg. Bildet er hentet fra en sending fra høring på Stortinget

Sikkerhetsarbeid i Sveits

Daglig leder i Skafor er imponert og inspirert etter studiebesøk til Sveits. BFU med 130 ansatte og 1.200 lokale sikkerhetsambassadører forsker, analyserer, sprer kunnskap, driver prosjekter og gjør Sveits tryggere for folk flest.

Fem mennesker som viser "tommel opp". Personen i midten holder en plakat som viser en pris de har vunnet.

Nyhetsbrev-nov2018

Zoleka Mandela, barnebarn til Nelson Mandela, holdt en sterk åpningstale og satte tonen på WHOs konferanse «Safety 2018» i Bangkok. Hennes hovedbudskap var at vi ikke skal akseptere at barn dør i ulykker som kan forebygges. I nyhetsbrevet kan du lese mer om...

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Nok en gang samlet vi våre kommunekontakter fra Trygge lokalsamfunn i hele landet.  Hovedtema denne gangen var fallforebygging, brann hos utsatte grupper og drukning. Det ble også snakket om stort og smått fra det lokale arbeidet og deltakerne fikk utveksle...

Deltagere på nettverkssamling sitter rundt et bord og ser inn i kamera