Innhenting og bruk av skadedata

På det årlige temaseminaret vil vi peke på  ulike kilder å hente kunnskap fra. I år presenterte vi fem temaer; nasjonale skadedataregister, trafikk, brann, hendelser i sykehus og sikkerhetsarbeid i Norges klatreforbund.

Mann på klippekant

Skafor etterlyser i mange sammenhenger bedre kunnskapsgrunnlag og økt satsning på skadedata for å kunne gjøre et så godt og målrettet forebyggende arbeid som mulig.  Men i påvente av større nasjonale satsninger må vi bruke de muligheter vi har.

Vi vil derfor peke at det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vårt årlige temaseminar om Innhenting og bruk av skadedata, samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer. De som innhenter og registrerer data, de som analyserer og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak.

Årets seminar presenterte fem viktige temaer; nasjonale skadedataregister, trafikk, brann, uønskede hendelser i sykehus og sikkerhetsarbeid i Norges klatreforbund.

  • Forsker Eyvind Ohm fra Folkehelseinstituttet presenterte nasjonale skadedataregistre – hva som finnes og hva som mangler og ga et godt oversiktsbilde over den informasjon vi kan finne i dagens nasjonale register.
  • Spesialrådgiver i pasientsikkerhet ved kvalitetsavdelingen i Vestre Viken HF, Tor-Arne Engebretsen, delte erfaringer fra uønskede hendelser i sykehus og hvordan slike hendelser kan fungere som en læringsarena og utvikling av nye rutiner.
  • Odd Magne Øgreid, leder av Norges Klatreforbunds sikkerhetskomité, orienterte om sikkerhetsarbeid og registrering av ulykker i en sport som krever årvåkenhet og risikovurdering. Her brukes hvert avvik som en kilde til læring.
  • Eireen Bjørk, trafikksikkerhetsseksjonen, Statens vegvesen, fortalte om hvordan man innhenter og bruker skadedata i trafikksikkerhetsarbeidet. Innen trafikksikkerhetsarbeidet har man lang tradisjon for å innhente data, analysere og foreta dybdeanalyser. 
  • Rådgiver Tor Erik Skaar i Brannvernforeningen, ga informasjon om tilegning og bruk av kunnskap innen brannforebygging.

Diskusjonen i møtet viste at det finnes mye å lære i kunnskapsoverføring fra en sektor til en annen, og mange sektorer har mye å lære av arbeidet innen trafikksektoren. Der har man lenge hatt en «null-visjon» for sikkerhetsarbeidet. Skafor etterlyser samme høye målsetting innenfor andre områder, og samme interesse for å samle inn og analysere data for å styrke det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Skadedata et tema vi er opptatt av og vil komme tilbake til i ulike sammenhenger. Send oss gjerne forslag på temaer vi kan ta opp på neste års skadedataseminar.  

Nedenfor finner du presentasjonene fra årets seminar.

Skadedata i nasjonale registre – hva finnes og hva mangler-Eyvind Ohm-FHI 
Uønskede hendelser i sykehus Kilde til endring -Tor-Arne Engebretsen-Vestre Viken 
Trafikksikkerhet – innhenting og bruk av skadedata - Eireen Bjørk - Statens vegvesen
Brannforebygging, tilegning og bruk kunnskap - Tor Erik Skaar - Brannvernforeningen
Sikkerhetsarbeid og registrering av ulykker i Norges Klatreforbund - Odd Magne Øgreid