Masterstipend 2017

Vi vil stimulere masterstudenter til å belyse problemstillinger knyttet til skader og ulykker; årsakssammenheng og forebygging og utlyser to masterstipend á kr 10.000. 

Pengesedler

I Norge søker ca 550.000 personer behandling for skader hvert år De fleste ulykker med personskader skjer i hjemmet eller i nærmiljøet. De fleste skadene kan unngås.  

Vi vet at forebygging fungerer, men vi trenger mer studier og forskning for å kunne prioritere de riktige tiltak.

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører

Vi utlyser i 2017 to stipend á kr 10.000 med søknadsfrist 6. mars 2017.

Les info-arket om hvordan du søker Skafors masterstipend.