Førstehjelp, sikkerhet og Trygge lokalsamfunn

Snøkaos i hovedstaden, med forsinkede tog og fly, var ikke noe hinder. Det ble allikevel en god rundebordsamtale på høstens nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn 22. november. 

Første hjelp etter ulykke

Programmet var lagt opp med to faginnlegg, diskusjoner og tenking for fremtiden.

Bjørn Jamtli fra Helsedirektoratet presenterte «Sammen redder vi liv», en ny nasjonal storsatsning for å spre kunnskap om førstehjelp til ulike målgrupper. Gjensidigestiftelsen, Helsedirektoratet og en rekke organisasjoner samarbeider om tiltaket - og Trygge lokalsamfunn-kommunene er invitert til samarbeid.

Etter innlegget drøftet møtet førstehjelptiltak for ulike grupper, aktuelle arenaer for å nå ut med informasjon og aktuelle samarbeidspartnere. Dette er et tema vi vil vende tilbake til i året som kommer.

Alice Boyd fra Bad, park og idrett ga en orientering om sikkerhet på lekeplasser, i idrettshaller og i forhold til vann i anlegg. Hun tok bl.a. opp hva man bør tenke på og hvor man kan vende seg for å finne mer kunnskap. Sikkerhet på kommunens anlegg er et sentralt spørsmål for alle kommuner og innlegget ga grunnlag for en god diskusjon.

En foreløpig tidsplan for Skadeforebyggende forums møter og seminar i 2018 ble presentert. Den vil bli sendt ut over nyttår når mer informasjon er på plass.  

Presentasjoner fra møtet: 

Sammen redder vi liv - Bjørn Jamtli - Helsedirektoratet.pdf
Sikkerhet på lekeplasser - Alice Boyd - Bad, park og idrett.pdf