Eldre og alkohol. Gammel årgang - nye vaner

En ny kartlegging gjennomført av Skadeforebyggende forum i samarbeid med Actis viser at 56 % av de spurte som arbeider med eldre hjemme eller på institusjon rapportert om fallulykker som antas ha sammenheng med alkohol.  
-Dette er et faresignal vi må ta alvorlig, sier daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva Vaagland. 
Last ned rapporten og NRKs innslag.

Eldre par omslag til rapport

Skade­forebyggende forum har i samarbeid med Actis, rusfeltets samarbeidsorganisasjonm, gjennomført en spørre­undersøkelse blant ansatte i hjemmetjenesten eller på kommunal institusjon for eldre. Totalt 854 personer har svart på undersøkelsen.

56 prosent av de spurte svarer at de det siste året har rapportert om fallulykker med skade som antas å ha sammenheng med alkohol.

Dagens eldre har doblet alkoholforbruket sammenlignet med forbruket eldre hadde for et par tiår siden. Det er blitt færre avholdne i denne aldersgruppen, og godt voksne drikker oftere alkohol sammenlignet med før.

Eldre kropper tåler alkohol dårligere. Det bidrar til sykdom, skader og økte helsutgifter. Man regner med at en dobling av alkoholforbruket hos eldre fører til en firedobling av skadeomfanget.

Skadeforebyggende forum ønsker mer forskning.
-Det er forsket for lite på dette. Vi vet rett og slett ikke hvor stor andel av eldres fallskader som skyldes alkoholbruk sier daglig leder Eva Vaagland. 

NRK Vestfold har omtalt spørreundersøkelsen;

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-vestfold/DKVE01003017/10-02-2017#t=11m38s 
https://www.nrk.no/vestfold/_-eldres-alkoholbruk-forer-til-fallulykker-1.13362158

Her kan du lese om konferansen som ble holdt 28. januar 2017 og presentasjonene fra møtet; https://www.actis.no/nyhet/foredrag-fra-seminar-om-eldre-alkohol-og-legemidler

.