Årsmøte og konferanse

Konferansen "Klok av skade" er innarbeidet som et anerkjent fagforum hvor ekspertise fra ulike hold deler sin kunnskap og erfaring. Vi har fire spennende innlegg på årets konferanse som holdes i Oslo, 26. april 2016.Konferansen avsluttes med årsmøte. 

 

Bilde fra konferansesalen 2016
Fra konferansen 2016

Velkommen til konferansen «Klok av skade?» etterfulgt av årsmøte i Skadeforebyggende forum,

Tid / sted: Onsdag 26. april 2016, Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Oslo. 

Kaffe og registrering fra kl 9.30

10:00    Åpning og ord for dagen

10.15 – 11. 00 «SMART-oppvekst i Re kommune», det handler om å se ressursene i hvert enkelt barn, tidlig intervensjon og systematisk samarbeid for å gi barn og unge trygge gode oppvekstvilkår, Elisabeth Paulsen og Vidar Bugge-Hansen, Re kommune

11:00 – 11:45 «Syntetiske droger og Internett som arena for salg og informasjon» Vi ser flere forgiftningsskader og syntetiske droger er et voksende problem. Anette Kjellgren og Christoffer Soussan fra Karlstad Universitet forsker på temaet

 11.45 – 12.15 Lunsj

 12:15 – 13:00 «Nøkternt, men forsvarlig?» Om tilsyn med asylmottakene i Gjøvikregionen, Ingunn Sandvik og Siren Gaden miljørettet helsevern og folkehelse, Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

 13:00 – 13:45 «Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i forbindelse med Sykkel VM 2017 i Bergen», et event som vil påvirke hele kommunen. Man skal ivareta ansvaret for deltakere, publikum og media, samtidig som byens vanlige innbyggere skal komme seg fram på en trygg måte. Snorre Halvorsen, Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap, Bergen kommune

13.45 – 14:00 Avslutning, Innspill til neste års konferanse og take-home-message  

14:15 – 15:15 (ca) Årsmøte i Skadeforebyggende forum

Årsmøtet skal

a. Godkjenne årsberetning og årsregnskap
b. Godkjenne mål og tiltaksplaner samt budsjett.
c. Velge styreleder, styre- og varamedlemmer for en periode på 2 år.
d. Velge valgkomité på 3 medlemmer
e. Velge revisor for et år
f. Behandle innkomne forslag

Påmelding til post@skafor.org