Nytt styre i Skafor

På årsmøtet 26. april 2017 ble Astrid Rutherford valgt som ny styreleder og styret fikk fire nye medlemmer; fra KLP-forsikring, Redningsselskapet, TØI og Vestfold fylkesting.

Illustrasjon forside til årsmeldingen

Årsmøtet som ble holdt på Håndverkeren kurs- og konferansesenter godkjente enstemmig årsberetning, regnskap, mål- og tiltaksplan og budsjett for 2017. Etter forslag fra styret ble det vedtatt å øke medlemskontingenten. Årsmøtet ønsket en høyere økning enn styret hadde foreslått, og fra og med 2017 er medlemskontingenten kr 1.500.

Etter mange år i styret og seks år som styreleder ønsket Kari Aursand fra Ergoterapeutforbundet avløsning. Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune, Helge Lund, Os kommune og Øivind Burøy Olsen, Gjensidige forsikring takket også nei gjenvalg. Etter mange år med kun mindre endringer i styret var det i år plass til fire nye navn.

Valgkomiteen, under ledelse av Hildegunn Bjerke i Finans Norge presenterte de nye kandidatene som alle ble valgt ved akklamasjon.  De som gitt ut av styret ble takket for god innsats og godt samarbeid. Det ble rettet en spesielt takk til styreleder Kari Aursand og Solveig Rostøl Bakken som begge har vært viktige bidragsytere i Skafors arbeid i mange år.

Skafors styre for perioden 2017/2018:

Styreleder: Astrid Rutherford, Rakkestad kommune og Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid

Styremedlemmer:

Liv Marit Bølset, Ski kommune

Sigrid Egeland, Undervisningsbygg, Oslo kommune

Hans Hilding Hønsvall, Leder hovedutvalg samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune

Tori Grytli, Trygg Trafikk

Rolf Søtorp, Norsk Brannvernforening

Varamedlemmer:

Geir Grønsholt, KLP forsikring

 Ross Phillips, TØI

Kristin Wiig Sandnes, Redningsselskapet  

 

Valgkomitéen:

Solveig Rostøl Bakken, tidligere styremedlem, leder

Hildegunn Bjerke, Finans Norge

Miriam Kvanvik, Trygg Trafikk

 

Her kan du laste ned Årsmeldingen for 2016