Temaseminar og nettverksmøte

Vi ønsker velkommen til seminar; "Innhenting og bruk av skadedata", 29. nov og "Velferd, aldring og livskvalitet" 6. desember. Les mer om disse seminar og høstens nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn i nyhetsbrevet.