Rekordoppslutning på konferansen

Det var fullt hus på Skadeforebyggende forums konferanse «Klok av skade?». Skadeforebyggere fra ulike sektorer fikk høre om betydningen av å planlegge for beredskap, om hvem som skader seg, hvor og hvorfor, om samfunnskostnader og skadeforebygging i praksis.Det nye prosjektet Risikorydding ble presentert og deltakerne ble invitert til samarbeid.   

Årsmøtekonferansen til Skadeforebyggende Forum og et etterfølgende årsmøte ble avholdt i Håndverkeren kurs og konferansesenter onsdag, 20. april. Med  godt oppmøte (ny rekord!) og en rekke spennende foredragsholdere ble det det gode muligheter for å drøfte forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter.

Konferansen er et forum hvor anerkjente fagpersoner deler kunnskap og erfaring, og inviterer til diskusjon. I år møttes nærmere 70 skadeforebyggere fra ulike sektorer til faglig oppdatering, informasjon- ogs erfaringsutveksling. 

Nedenfor finner du en resymé fra konferansen samt de presentasjoner som ble vist. 


Resymé fra Skadeforebyggende forums årskonferanse 2016 

Å planlegge for beredskap - Cecilie Daae, DSB
Hvem skader seg hvor og hvorfor - Ragnar Andersson, Karlstad universitet 
Hva vi har fått til i Os kommune - og hvordan - Helge Lund, Os kommune 
Askim - trygt samfunn? -  Anne Mørland Lein og Vegard Halvorsen, Askim kommune 
Samfunnskostnader ved ulykker - Kjartan Sælensminde