Næringsriktig kost, jevnlig mosjon og hjernetrim

Riktig kosthold er like viktig for hjernen som for kroppen. Med jevnlig mosjon, rett kost og hjernetrim legger du til rette for en god alderdom. 

Ikon hjerne-helse

På årets siste seminar tok vi også opp sikkerhet i hjemmet, medisinbruk, den nye vinen og krav og rettigheter når vi skal ta imot behandling og tjenester.

Med seminarserien «Velferd, aldring og livskvalitet» vil vi belyse seniorers livssituasjon fra ulike perspektiv. Målsettingen er å tilby et møtested for faglig påfyll og kunnskapsutvikling - en arena for informasjons- og erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og diskusjon.

I 2014 så vi på levekår, forbruksmønster, ernæring og trening, i 2015 på boligløsninger.  I 2016 ville vi belyse forhold som påvirker aldring og livskvalitet generelt og hadde invitert fem spennende forelesere.