Masterstipend 2016

Skadeforebyggende forum for vil stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker og forebyggingsmuligheter. 
Vi utlyser to masterstipend á kr 10.000.
Trygghet og sikkerhet er viktig for hele samfunnet - og for hver enkelt av oss. Krig, naturkatastrofer og terrorisme er noe av det vi frykter mest. Men det er de mer hverdagslige ulykkene som rammer flest.  De fleste ulykker med personskader skjer i hjemmet eller i nærmiljøet når vi har fri fra arbeid og studier. Det er disse ulykkene vi er opptatt av å forebygge.
Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Vi ser studier innenfor folkehelse / arealplanlegging / HMS / risikoanalyse som spesielt relevante men er interessert i kontakt med alle fag som bidrar til å forebygge skader og ulykker.
Vi utlyser i 2016 to stipend á kr 10.000, søknadsfrist 1. mars 2016. Den konkrete problemstillingen utformes i samarbeid med veieleder på undervisningsstedet. Stipendet tildeles av styret i Skadeforebyggende forum som evt. også kan bidra med kontakter og innspill. Søknad, på maks 2 sider, sendes til post@skafor.org
Les mer om vårt masterstipend.