Luster Trygt lokalsamfunn

Med strålende sol, 650 samstemte elever, utdeling av refleksvester, flagg og den nyskrevne "Luster-sangen" feiret kommunen at de har oppnådd status som Trygt lokalsamfunn. «Kommunen har tatt i bruk TL-metoden og skapt et godt fundament for skadeforebygging i lokalsamfunnet» slår sertifiseringsrådet fast i sin uttalelse.Alle grunnskoleelever i kommunen var samlet på Gaupne stadion til en storstilt markering av at  Luster har oppfylt de krav som stiller for å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn.

Kommunen har valgt tre hovedsatsningsområder for arbeidet:

  • Trygg skoleveg – gå / sykle til skolen
  • Trygge eldre – fallforebygging
  • Lokal skaderegistrering

Skader og ulykker innenfor landbruk- og turisme er to sektorer som kommunen også vil se nærmere på. Her kan du lese sertifiseringskomiteens uttalelse.

Her kan du lese mer om arrangementet.

Luster er den 26. kommunen i landet som fylt kriteriene og oppnådd status som Trygt lokalsamfunn, og den andre kommune, etter Andebu, som er godkjent etter den nye nasjonale modellen.