Temaseminar, barnesikkerhet 15. juni

Oslo skadelegevakt vil presentere en ny dybdestudie om ulykker i skoler og barnehager. Vi vil også møte en psykolog som har sett nærmere på utetid i barnehagen og barns helse, og speideren som inviterer barn til å oppleve utfordringer og mestring. En svensk forsker vil belyse risikohåndtering og skadeforebyggende arbeid i skole og barnehage og vi vil få en juridisk orientering rundt krav og ansvar hvis ulykken er ute. 
Barn skal utfolde seg, bruke kroppen og tøye grenser. Det er en del av oppveksten. Å klatre i tre, hoppe på trampoline eller spille fotball er med på å utvikle styrke og balanse. Å lære seg å beherske kroppen vil bidra til å forebygge skader og ulykker senere i livet. Samtidig vet vi at barns høye aktivitetsnivå, nysgjerrighet på verden og manglende risikovurdering gjør dem mer utsatte for skader og ulykker. Vi trenger ordninger som gjør at barn kan utfolde seg uten å risikere alvorlige skader. 
Vi ønsker velkommen til årets temaseminar om barnesikkerhet; "Barn, utfoldelse og ulykker; hva skjer og hvorfor - og hvem har ansvar?" 
Tid / sted: Onsdag 15. juni kl 10 – 14.30, KS møtesenter Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo 
Program (med reservasjon for evt endringer)
10.00 – 10.15 Velkomst og åpning ved Eva J. Vaagland, Skadeforebyggende forum 
10.15 – 11.00 Dybdestudie om ulykker i skoler og barnehager, lege Knut Melhus, Oslo skadelegevakt
11.00 – 11.45 Utetid i barnehager og barns helse. Vidar Ulset, Phd stipendiat Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 
11.45 – 12.15 Lunsj
12.15 – 12.45 «Eventyrene er der ute…», prosjektleder frilufsliv, Jørgen Moland, Norges speiderforbund
12.45 – 13.15 «Krav og ansvar hvis ulykken er ute», Juridisk rådgiver Ingvild Garberg, Undervisningsbygg, Oslo kommune
13.15 – 13.45 «Riskhantering och skadeförebyggande arbete i förskola, skola och fritidshem», doktorand i pedagogisk arbeid Lena Olsson, Karlstad universitet
13.45 – 14.15 (ikke bekreftet – innlegg om sikkerhet på lekeplasser) 
14.15 – 14.30 Diskusjon og innspill til neste fagseminar

Påmelding til post@skafor.org, senest 8. juni 2016
Gratis for medlemmer i Skadeforebyggende forum, kr 500 for andre.