Årsmøte og konferanse 20. april – sett av dagen!

Kost- og nyttetenking rundt skadeforebygging, skadeepidemiologi, produkt- og forbrukersikkerhet og Trygge lokalsamfunn er temaer som vil bli belyst på årets konferanse. Tid / sted: kl 10–14, onsdag 20. april 2016, "Håndverkeren" konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo. Årsmøte i Skadeforebyggende forum holdes samme dag kl 14-15.
Vi arrangerer som kjent en rekke fagseminar hvert år. På årsmøtekonferansen velger vi litt mer overgripende temaer, som vi håper kan være av interesse for forebyggere fra ulike sektorer. 

På årets konferanse vil du møte bl a Cecilie Daae, direktør i DSB, Ragnar Andersson, professor på Karlstad universitet og leder av universitetets Center for Personsäkerhet og Kjartan Sælensminde fra Helsedirektoratets avdeling for helseøkonomi og finansiering. Trygge lokalsamfunn som modell for lokalt skadeforebyggende arbeid vil bli belyst av Helge Lund, kommuneoverlege i Os kommune, SLT-koordinator Vegard Halvorsen og leder av team folkehelse Anne Mørland i Askim kommune. 
Etter konferansen, kl 14 - 15, holdes årsmøte i Skadeforebyggende forum.

Dagen etter årsmøtekonferansen, torsdag 21. april,  inviteres kommuner og fylker til nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn. Egen påmelding. 
Påmelding til årsmøtekonferansen sendes til post@skafor.org, påmeldingsfrist 11. april 2016