550.000 trenger behandling for skader hvert år

De fleste skader skjer hjemme eller i nærmiljøet – og de fleste skadene kan unngås. Bli med på risikorydding!
Vi inviterer til er en nasjonal dugnad som skal bidra til å kartlegge risiko, forebygge ulykker og personskader og fremme skadeforebygging hjemme og i nærmiljøet.  Kampanjen retter seg mot alle som ønsker å bidra til å gjøre hverdagen tryggere, enten det er i kommunen eller bydelen, i borettslaget, idrettslaget eller nabolaget – eller hjemme i egen familie, i egen bolig. 

Prosjektet legger til rette for at grupper og enkeltpersoner kan ta tak og starte en dugnad der de bor. Kunnskap om farer og forebygging, og praktiske dugnadsråd finner du på; www.Risikorydding.no. Der kan du også bli kjent med familien Klomsen, våre animerte venner som rammes av en rekke vanlige hjemmeulykker.
Prosjektet gjennomføres med tilskudd fra Gjensidigestiftelsen.