2016

Temaseminar og nettverksmøte

Vi ønsker velkommen til seminar; "Innhenting og bruk av skadedata", 29. nov og "Velferd, aldring og livskvalitet" 6. desember. Les mer om disse seminar og høstens nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn i nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev september 2016

  I nyhetsbrevet  finner du informasjon om høstens seminar, Trygge lokalsamfunn, Risikorydding med "Tryggsekk" og "Trygghetsvandring" og lenke til rapporten "Personskadedata 2015" m.m.

Luster Trygt lokalsamfunn

Med strålende sol, 650 samstemte elever, utdeling av refleksvester, flagg og den nyskrevne "Luster-sangen" feiret kommunen at de har oppnådd status som Trygt lokalsamfunn. «Kommunen har tatt i bruk TL-metoden og skapt et godt fundament for skadeforebygging ...

Barnehage- og skoleskader i Oslo – ny rapport

Overlege på Oslo skadelegevakt, Knut Melhus la fram rapporten på Skafors temaseminar om barnesikkerhet 15. juni 2016.  Alle 5.725 barn som søkte hjelp på legevakten i 2015, etter å ha skadet seg i, eller på vei til eller fra skolen eller barnehagen, fikk...

Nyhetsbrev - mai 2016

Les om temaseminaret om barnesikkerhet 15. juni, prosjekt Risikorydding m.m. Her får du også tips om nyttige lenker og kommende konferanser.  Nyhetsbrev mai 2016

Temaseminar, barnesikkerhet 15. juni

Oslo skadelegevakt vil presentere en ny dybdestudie om ulykker i skoler og barnehager. Vi vil også møte en psykolog som har sett nærmere på utetid i barnehagen og barns helse, og speideren som inviterer barn til å oppleve utfordringer og mestring. En svensk...

Myter og realiteter

– Hver dag må nærmere 1500 personer få medisinsk behandling for skader etter ulykker og rundt 150 legges inn på sykehus. Om vi kun ser på disse tallene burde vi alle være litt mer oppmerksomme og være litt mer forsiktig – ikke bare fredag den trettende, men...

Rekordoppslutning på konferansen

Det var fullt hus på Skadeforebyggende forums konferanse «Klok av skade?». Skadeforebyggere fra ulike sektorer fikk høre om betydningen av å planlegge for beredskap, om hvem som skader seg, hvor og hvorfor, om samfunnskostnader og skadeforebygging i...

550.000 trenger behandling for skader hvert år

De fleste skader skjer hjemme eller i nærmiljøet – og de fleste skadene kan unngås. Bli med på risikorydding! Vi inviterer til er en nasjonal dugnad som skal bidra til å kartlegge risiko, forebygge ulykker og personskader og fremme skadeforebygging hjemme o...

Program og årsmøtedokumenter

Velkommen til årsmøtekonferansen. Her vil anerkjente fagpersoner dele kunnskap, og erfaring og peke på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Du vil også møte skadeforebyggere fra ulike sektorer– bruk muligheten til å knytte nye kontakter!  Tid / sted:...

Nyhetsbrev, mars 2016

Forebygging lønner seg. Det gir innsparinger på lang sikt. Det lønner seg også å delta på Skafors årskonferanse. Det gir innsikt – umiddelbart! Les mer om programmet for årskonferansen og annet nytt fra Skafor i vårens  nyhestbrev.

Årsmøte og konferanse 20. april – sett av dagen!

Kost- og nyttetenking rundt skadeforebygging, skadeepidemiologi, produkt- og forbrukersikkerhet og Trygge lokalsamfunn er temaer som vil bli belyst på årets konferanse. Tid / sted: kl 10–14, onsdag 20. april 2016, "Håndverkeren" konferansesenter,...

Masterstipend 2016

Skadeforebyggende forum for vil stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker og forebyggingsmuligheter.  Vi utlyser to masterstipend á kr 10.000.