WHO viser vei

Forebygging av skader og ulykker er et prioritert satsingsområde for WHO. Flere, tidligere dødelige, sykdommer har man klart å redusere virkningene av.  Ulykkesskader og vold står nå høyst på listen over faktorer som truer hverdagen for folk flest. I oktober møttes forskere, leger og forebyggere fra ulike sektorer til verdenskonferansen ”Safety 2012”, for å drøfte skader og ulykker – og hvordan de kan forebygges.  

 

Programmet omfattede mer enn 250 forskings- og prosjektpresentasjoner i tillegg til hovedinnlegg og ”State of the Art” forelesninger. Det var mye læring og inspirasjon å hente for de 1.065 delegatene fra 83 land som deltok på konferansen i Wellington, Nye Zealand. Her kan du lese mer om konferansen og se opptak av hovedforelesningene.

Skadeforebyggende forum var invitert til å holde innlegg på temaet ”Community based activities to prevent fall among elderly”. Les daglig leders refleksjon etter en inspirerende konferanse;  Foredømmelig forebygging?.pdf