Vitale eller sårbare? Høstens seminar slo hull på mange myter om eldre

Forutsetningene for en aktiv og vital alderdom er gode i Norge. Men det krever egeninnsats og fokus på forebygging. Det var blant konklusjonene på høstens siste temaseminar i Skadeforebyggende forum. På seminaret ble eldres situasjon sett på fra ulike perspektiv – blant annet levekår, fysisk aktivitet, ernæring, byrom og eldre som forbrukere.
Avlivet myter
Forsker Marijke Veenstra fra velferdsforskningsinstituttet NOVA, fortalte om resultatene fra den norske studien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Blant antagelsene var at eldre opplever dårligere livskvalitet og har mindre innflytelse over eget liv. Svarene overrasket. Undersøkelsen viste at livskvaliteten reduseres nokså lite – inntil livets siste fase. Og opplevelsen av å miste kontroll over eget liv stemmer først langt opp i syttiårene. 
Også forsker Lisbeth Berg fra SIFO, Statens institutt for forbruksforskning, fortalte om overraskende funn. Mens antagelsen i en undersøkelse var at eldre er mer sårbare som forbrukere enn yngre, viste resultatet det motsatte. 
Fysisk aktivitet stadig viktigere
At muskelmassen synker med alderen, er velkjent. Og ifølge professor Truls Raastad fra Norges Idrettshøyskole er nettopp dette en viktig årsak til at eldre taper livskvalitet og selvstendighet, blant annet fordi det øker faren for fall og brudd. Den gode nyheten at målrettet fysisk trening, spesielt styrketrening, øker muskelmassen raskt – også hos eldre. Med fokus på kosthold i tillegg, bedres effekten ytterligere. Her kunne ernæringsfysiolog Torill Emble Nysted fra Fjordland fortelle at stadig flere, også eldre, kjøper ferdiglaget mat med høyt næringsinnhold.
Norges første aldersvennlige by
Oslo er først ut i Norge som medlem WHOs nettverk av aldersvennlige byer, etter å ha blitt evaluert på gitte kriterier. Anne Berit Raufoss fortalte at kommunen nettopp har ferdigstilt sin seniormelding, hvor publikum ble invitert til å komme med innspill. Erfaringen er at kommende eldre ikke har samme behov og ønsker som tidligere og at dette vil påvirke fremtidens tjenestetilbud fra kommunen.
Kommunene fokuserer på de eldste
Skadeforebyggende forum gjennomfører en kartlegging av hva norske kommuner gjør for å informere sine «ny-eldre» om hva de selv kan gjøre for å forebygge skader. Den foreløpige konklusjonen er at eldre uten behov for tjenester ikke prioriteres, og at arbeid med forebygging ikke rettes mot de som fortsatt er spreke. Det ble også stilt spørsmål om kommunikasjonen på kommunenes nettsider forteller mer om kommunenes organisering enn om det som er mest relevant for innbyggerne.
Veien videre
Seminaret vil danne bakteppe for Skadeforebyggende forums videre arbeid. Vi vet at fysisk aktivitet og enkle tiltak i hjemmet kan forebygge skader og ulykker, og dermed bidra til aktiv aldring og høg livskvalitet. Med mer kunnskap om levekår og livssituasjon vil vi kunne gjøre et bedre arbeid med å spre informasjon og motivere til innsats, sier Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum