Vi gratulerer Sandefjord

Sandefjord er i mål som godkjent Trygt lokalsamfunn og markerte med fagseminar tirsdag 6. mai. For å godkjennes kreves samarbeids- og forebyggingstiltak rettet mot ulike aldersgrupper og spesielt sårbare grupper. Den jobben har Sandeford tatt alvorlig. Oppfølging av nyblivne foreldre, nærmiljøsatsninger for barn og unge, Ungdomsbasen og ruskontrakt, sykkelbyen Sandefjord og balansegrupper for eldre er noen tiltak de gjør.

Sandefjord kunne dokumentere en grundig pakke av tiltak og program for å sikre en tryggere hverdag for byens 45.000 innbyggere. 

 
Fylkesordfører Per-Eivind Johansen og ordfører Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen. Det lokale sikkerhetsarbeidet ble satt inn i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv ved Eva J Vaagland, Skadeforebyggende forum og Guldbrand Skjønberg, sertifisør for Safe Communities internasjonale organisasjon. Temaet selvmord og selvskading ble belyst av professor Lars Mehlum leder Nasjonalt senter for selvmordsforskning.

Vestfold fylkeskommune har gjort en bevisst og langsiktig satsning på skadeforebygging og har nå fem godkjente kommuner. Varaordfører i Vestfold fylkeskommune, og leder for styringsgruppen for Trygge lokalsamfunn i Vestfold, Hans Hilding Hønsvall slo fast at Trygge lokalsamfunn er en nyttig modell for å motivere til innsats og sette kommunens ulike tiltak inn i et samlet system – det er bra for politikerne, bra for administrasjonen og bra for innbyggerne.