"Vestfold viser vei"

Trygge lokalsamfunn står for en systematisk og langsiktig arbeidsmåte som involverer hele kommunen i skade- og ulykkesforebygging. Konseptet blir brukt av kommuner over hele verden. I Norge er Vestfold kommet lengst, ved at hele 9 av 14 vestfoldkommuner arbeider etter denne modellen. Nå kan du ta del av erfaringene fra Vestfold.  
Motivasjons- og veiledningsheftet er utarbeidet i samarbeid mellom Skadeforebyggende forum og Vestfold fylkeskommune.Her formidles resultat av en evaluering av Trygge lokalsamfunnet i Vestfold utført av Transportøkonomisk institutt (2014). Den viser et løft i det forebyggende arbeidet for kommuner som deltar. Brosjyren presenterer en rekke eksempler på tiltak som er gjennomført og den setter satsningen i Vestfold inn i et nasjonalt perspektiv.
I et innstikk presenteres samarbeidsaktørene som står bak satsningen i Vestfold; Fylkesmannen i Vestfold, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Politiet og Tryg Trafikk.

Laste ned "Vestfold viser vei"
Laste ned innstikket "Samarbeid for trygge lokalsamfunn"