Velferdsteknologi og trygt eldreboende

Bruk av velferdsteknologi kan bidra til økt sikkerhet – og gjøre det praktisk mulig for flere å bli boende lengre i eget hjem.  Almas Hus er Oslo kommunes nyåpnede visningsleilighet for velferdsteknologi. Vi arrangerte studiebesøk og seminar på Almas Hus.

Eldre er overrepresentert i flere typer av skader og ulykker og Norge ligger på verdenstoppen i antall hoftebrudd. Fallulykker innebærer lidelse og tap for den enkelte og hans / hennes pårørende og store kostnader for samfunnet.  I møtet på Almas Hus drøftet vi bruk av velferdsteknologi for å forebygge ulykker og for å gjøre det praktisk mulig for flere eldre å bli boende lengre i egen bolig.

Det ble også gitt en presentasjon av det arbeid som gjøres i Nacka kommune i Sverige. De er først i Norden med å sertifisere eldreboende-insititusjoner som ”Tyggt och säkert äldreboende”. For å bli sertifisert må det skadeforebyggende arbeidet være en integrert del av den daglige virksomheten.

Presentasjoner fra møtet: 
Kerstin Seipel fra Nacka kommune ga en orientering om arbeid for eldres sikkerhet i Nacka kommune (her i engelsk versjon)
Arbeidet omtales også i en ny publikasjon fra MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Systematiskt arbete för äldres säkerhet
Se også filmen  (7 min.) om arbeidet i Nacka kommune
 
Solfrid Rosenvold Lyngroth presenterte Almas hus 
For mer informasjon om Almas Hus, se http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/eldre/geriatrisk_ressurssenter/almas_hus/