Vårmøte med Trygge lokalsamfunn-kommuner

Trygge lokalsamfunn-metodens rolle for folkehelseloven og innhenting av skadedata var to av hovedtemaene på vårens nettverksmøte i Trygge lokalsamfunn 13. til 14. mars. I tillegg informerte daglig leder Eva J. Vaagland om status nasjonalt og internasjonalt i TL-nettverket.

Over 20 kommuner samt representanter fra fylkeskommuner, helse- og forskningsinstitusjoner var samlet for å dele informasjon rundt folkehelseloven, skadedata, god beredskap som en del av det lokale forebyggingsarbeidet og annen erfaring hver kommune sitter med. Engasjementet var stort og diskusjonene ble mange.

Kort oppdatering fra seminaret kommer i løpet av dager.