Vannvettregler for tryggere ferdsel til vanns

Antall drukningsulykker ligger i år an til å bli enda høyere år enn i fjor. I 2013 var det 119 drukningstilfeller, mot 62 i 2012. Noen enkle regler gjør badeturen og båtferden tryggere. Sommeren er høysesong for drukningsulykker. Samtidig opplever vi en badebølge på sosiale medier. Da kan det være grunn til å rope et lite varsko og peke på enkle regler for trygg ferdsel til vanns.


Vannvettreglene

 1. Ha respekt for vann, vær og forhold
  Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig
 2. Bad aldri alene
  Pass godt på dine egne barn og følg med andres
 3. Bli kjent med bunn og dybdeforhold
  Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent
 4. Kjenn dine egne grenser
  Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv
 5. Ved ulykke; varsle først, så redde
  Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til 
 6. Bruk redningsline eller livbøye ved redning
  Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp. Redning fra land gir økt sikkerhet.
 7. Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt
  Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle
 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu
  Svømmeturen skal gå langs med stranden. Søk ly hvis det blåser opp på båtturen

Hensikten med vannvettreglene er trygg ferdsel på, i og ved vann og baserer seg på ”føre var”-prinsippet. - Bevisst holdning til noen enkle regler gjør turen tryggere, sier Eva J. Vaalgand, også for andre. Enkle regler som å kjenne vanntemperaturen og dybde, reduseres risikoen for alvorlige hendelser. Under Facebook-trenden ”hopp i havet” badet de fleste i grupper eller med venner på land, noe som er viktig generelt og enda viktigere når vannet er kalt.

– Med vannvettreglene ønsker vi å gjøre besøket på badestranden og båtturen så trygg som mulig, sier Eva J. Vaalgand, daglig leder i Skadeforebyggende forum og koordinator av Drukningsforebyggende råd.


Inspirert av fjellvettreglene

Vannvettreglene er inspirert av fjellsvettreglene. - Vi foreslår at barn og foreldre går igjennom reglene sammen, og hjelper hverandre å huske på hva som er viktig på badeturen, sier Eva J. Vaagland.

Samarbeid for sikkerhet
I Norge finnes det ikke en samlet instans med ansvar for å forebygge drukningsulykker. Drukningsforebyggende råd er et fagråd under Skadeforebyggende forum som består av organisasjoner med kompetanse om drukning og drukningsforebygging. Fagrådet inviterte nylig til tenketank om drukning og drukningsforebygging, hvor også Vannvettreglene ble presentert.