Ungdommen hørt i Vestfold

Mange ungdom i Vestfold fylkeskommune opplever hverdagen som stressende og sliter psykisk, viste Ungdata-undersøkelsen for Vestfold fylkeskommune 2013. Flesteparten av ungdommene har det bra, og lever aktive og sunne liv. Svært få har erfaring av røyking, rus og kriminalitet.

Som eneste fylke i landet la Vestfold fram tall fra alle kommunens ungdom- og videregående skoler gjennom Ungdata-undersøkelsen 2013. Det gir en unik mulighet for å sette søkelys på unges livssituasjon, til å sammenlikne kommunene med hverandre, og med landsgjennomsnitt – og til å se hva som kan gjøres bedre. Kunnskap om ungdoms liv, helse, fritid og risiko ble også presentert da Vestfold fylkeskommune la fram resultatene i Sandefjord 25. november.


Noen av resultatene

  • 9 av 10 har tillit til sine foreldre, og ungdommen bruker mer tid hjemme med familie og venner enn tidligere.
  • 90 %  trives på skolen, men 60 % mener skoledagene kan bli for kjedlig.
  • 60 % tror de vil ta høyere utdanning og 72 % tror de vil få et godt og lykkelig liv. Kun 15 % tror de vil oppleve å bli arbeidsledighet
  • 13 % av elvene har opplevd mobbemeldinger på nett. 8 % blir mobbet minst hver 14. dag, og 3 % flere ganger i uken. 
  • Røyking er ute. Kun 6 % røyker, 70 % drikker sjeldnere enn 1-3 ganger i måneden. 10 % har prøvd hasj eller marihuana.

På spørsmål om hva som gir høy status er svaret ”å være en person en kan stole på”. Det er viktigere enn å være god i idrett som kom på andre plass, eller å være pen eller god i skolen. Alkohol, røyking og hasjbruk gir lav status.


Ungdommen hørt

Ungdommene selv satte tonen for konferansen. Gjennom personlige fortellinger fikk vi høre om mobbing, utenforskap, stress, psykiske vansker og andre utfordringer, og det ble presentert forslag til forbedring. Det handler mye om å se hverandre og å legge til rette for en skole der alle blir sett og hørt.


Om Ungdata-undersøkelsen

Ingvild Vardheim fra Telemarkforskning er faglig ansvarlig for rapporten ”Ung i Vestfold 2013”. I alt har 7.800 elever besvart det elektroniske spørreskjemaet med ca 200 spørsmål. Undersøkelsen belyser fem hovedtemaer:

  • Foreldre, venner og nærmiljø
  • Skole og fremtid
  • Fritid
  • Helse og trivsel
  • Rusmidler, risikoatferd og vold

Ungdata-rapporten vil bli fulgt opp i fylkeskommunens og kommunens videre arbeid – og i Trygge lokalsamfunn-arbeidet.