Trygge lokalsamfunn møttes i Ski

- Fallulykker blant eldre skyldes ofte overmedisinering sa Geir Jerntoft Korsmo, kommunelegen i Ski, under nettverksmøte i Trygge lokalsamfunn. Økt bevissthet og holdningsendring hos helsepersonell vil ha stor betydning for å redusere fallskader hos eldre, mener han, og sammen med Ski kommune jobber han for å redusere bruken av sovepiller og angstdempende medisin blant eldre.

Forskning på medisiner foregår på unge, friske mennesker mellom 22 og 55 år, men virkningen av medisinen er sterkere på en eldre og svak person. En person på 80 år vil ha en valiumspille i kroppen i 30 dager. Eldre trenger mindre medisiner enn de ofte gis. Fallskader hos en person på 80 år som daglig medisinering med for eksempel valium, er derfor å forvente.


Sikkerhetsuka i Ski

Hvert år i uke 38 står sikkerhet høyt i Ski kommune, da arrangeres sikkerhetsuka. Tiltak tilrettelegges for å øke kompetansen og bevisstheten rundt skadeforebygging hos småbarnsforeldre, elever i åttendeklasse på alle ungdomsskolene i kommunen, voksne med minoritetsbakgrunn, innvandrere, flyktninger og eldre. Hensikten er å lære om sikkerhet og kommunen samarbeider bredt både med politi, brann, forsikring og mange andre frivillige organisasjoner. 
 

Lys i gatene gir trygghet

- Utrygghet skapes i størst grad gjennom lokalpressen, sa Erik Nadheim, direktøren for Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Undersøkelsen Trygghet i det offentlige rom viser hvordan oppslag i lokalpressen øker vår utrygghet mer enn hvis noen vi kjenner blir utsatt for vold.
Den samme undersøkelsen viste at befolkningen er mest utrygg i gater med dårlig belysning, folketomme gater og i parker. Nadheim mener derfor at kommuner kan skape større trygghet i lokalmiljøet ved å forbedre belysningen der folk flest ferdes.
 
Informasjonsmateriell og forskning fra KRÅD 
 

Del av Skis fagkonferanse

”Eldre – ressurs eller utgift” var tema for Ski kommunes fagkonferanse som nettverkssamlingen var del av. Diskusjonen fra fagkonferansen ble fulgt opp i møtet, med erfaringsutveksling og tanker om tiltak for økt eldresikkerhet. Innspill fra Ski kommune inspirerte og her var kunnskap å hente.

Skafor orienterte om Trygge lokalsamfunnarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Norge, med 21 godkjente kommuner, har Europas største nettverk. Gjeldende styringsdokument som Folkehelseloven, Plan- og bygingslov etc peker alle på forebygging og behov av samarbeid på tvers av tradisjonelle skillelinjer.  TL-modellen ligger i tiden, og derfor utvikles en nasjonal modell, tilpasset norske forhold.

Norsafety avsluttet dagen med å presentere et elektronisk kursopplegg om lokalt skadeforebyggende arbeid.