Trygge lokalsamfunn - Nettverksmøte

Nettverksmøtet 23. - 24. april er en arena for informasjons- og erfaringsutveksling og faglig oppdatering. Denne gangen skal vi bl a ta opp forpliktende samarbeid mellom kommunen, lag og foreninger i svenske Borås, nye nasjonale prosjekter og Vestfolds fylkeskommunes evaluering av Trygge lokalsamfunn-arbeidet. Den viser bl a at TL-arbeidet har bidratt til et mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid med skade- og ulykkesforebygging, og bidratt til et større fokus på folkehelse blant kommunens ledelse og blant politikerne. Den peker også på forbedrings- og utviklingsmuligheter.

Vårens nettverksmøte holder vi dagen etter årsmøtet /årsmøtekonferansen slik at man kan få med seg begge arrangementene. Årsmøtekonferansen blir således en innledning til nettverkssamlingen – og vi legger også opp til en felles aktivitet torsdag kveld. 

Nettverkssamlingen holder vi i Tingstova på Bondeheimen. Det er booket hotellrom på Bondeheimen, et steinkast fra Karl Johan, fra torsdag til fredag.

Vi dekker deltakelse og overnattingskostnader for en person fra hver kommune / fylke i Trygge lokalsamfunn-nettverket. Hvis det er ønskelig å delta med flere representanter må kommunen / fylket dekke kostnadene for det.  

Norge har Europas største nettverk for Trygge lokalsamfunn – og stadig nye kommuner slutter seg til. Det er vi stolte over. Nettverkssamlingene gir faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon. Vi ønsker kommuner og fylker velkommen til en dag med nettverksbygging og kunnskapsutvikling!  

Påmelding med info om overnattingsbehov innen 12. april.