To temaseminar i desember

Skaderegistrering på Oslo legevakt, henvendelser til Giftinformasjonen, avviksregistrering i byggebransjen og Idrettsskader – fra forskning til praksis står på programmet på årets temakonferanse om ”Innhenting og bruk av skadedata”.

I vår temaserie om aldring, sikkerhet og livskvalitet skal vi i år se nærmere på boligløsninger. Les mer om høstens seminar. Påmeldingsfrist 1. des.

Skadeforebyggende forums temaseminar er en arena for utveksling av erfaringer og kunnskapsutvikling. Her møter du ressurspersoner fra ulike sektorer som deler kunnskap og erfaring og inviterer til faglig dialog.

Her inner du program og informasjon om seminarene:

Innhenting og bruk av skadedata, 9. des 2015

Gode boligløsninger på eldre dager, 10. des 2015 

 

Begge seminarene holdes på KS-møtesenter Arena, Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Påmeldingsfrist 1. des.