Tenk nytt og løft i flokk

Løft i flokk og tenk nye samarbeidsformer, var to tiltak Vestfold fylkeskommune og Skafor lærte om på studietur til Horsens kommune i Danmark. Vestfold fylkeskommune inviterte 35 personer på studietur for å la seg inspirere av foregangsbyen.

Tidligere verstingkommunen Horsens, tre timer vest for København, var stedet innbyggerne helst ikke innrømmet at de kom fra. Byen var kjent for høy kriminalitet og manglende trygghet. Byens egne innbyggere ble et suksesskriterium for å snu en negativ trend. I dag inspirerer Horsens nasjonalt og internasjonalt etter en aktiv snuoperasjon, der nytenkning og store visjoner var lov.


Finn en ildsjel

Alle byer har ildsjeler og i Horsenes brukes dem til det beste for byen. Samarbeid er et stikkord på suksessen. Kommunen bruker bevisst frivillige ildsjeler og foreninger for å gjennomføre sosiale tiltak og aktiviteter.

Ulike arbeidsgrupper nedsettes avhengig av tema og Horsnes har flere lavterskel tilbud. Et eksempel på lavterskeltilbud er matlagningsgruppe for menn, der løsningen er frivillige, eldre husmødre som gladlig deler av sin matkunnskap.


Politisk enighet

”Vi løfter i flokk”, er byens motto, uavhengig av politisk ståsted eller status i lokalsamfunnet. Løsninger som fungerer, nye ideer, det beste for fellesskap og minst mulig byråkrati, er retningslinjer politikerne stiller seg bak. Lokalt finnes det mye engasjement og deltakelse, noe som ofte er vanskelig å måle. Derfor er det politisk og kommunal enighet om at nok frivillige til arbeidsgrupper, fulle gratislokaler, redusert kriminalitet og en by der folk bryr seg, er en god nok målestokk.


Egen strategi

Horsens definerer seg selv som en ”Sund By”. I praksis betyr det at de gjennomfører strategien "Sundhed for Alle". Strategien innebærer fire punkter:

  • Borgerinvolvering
  • Nettverk
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Bæredygtighet


Inspirasjon

Nye, utradisjonelle samarbeidsformer, nettverk på tvers av fagområder og troen på at store mål kan nås når alle spiller på lag, var noen av tiltakene vi tok med oss for å skape tryggere lokalsammfunn også i Norge.